Suoraan sisältöön

Närståendevård

Med närståendevård avses att vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person med nedsatt funktionsförmåga ordnas hemma med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära. Stödet för närståendevård är en helhet som omfattar tjänster för den vårdbehövande, vårdarvode till närståendevårdaren och ledighet och service till stöd för närståendevården.
Närståendevårdaren kan vara en anhörig eller en släkting till den vårdbehövande eller någon annan som står den vårdbehövande nära och som lämpar sig för uppdraget med tanke på sin hälsa och funktionsförmåga.
Närståendevårdaren ingår ett avtal om närståendevård med kommunen. Vårdaren står dock inte i ett anställningsförhållande till den kommun som har ingått avtalet eller till den vårdbehövande eller den vårdbehövandes vårdnadshavare.

Ytterligare information på stadens seniorsidor

Svenska teamet för närståendevårdDELA
01.07.2019 14:00