Suoraan sisältöön

Seniorcenter

1.1.2020 ändras namnet på mångsidiga servicecentraler till seniorcenter. Namnförändringen inverkar inte på tjänsterna utan de förblir samma.

Seniorcenter erbjuder olika slags tjänster för seniorer. Det erbjuds bl.a. bedömning och rehabilitering, dagverksamhet samt kort- och långtidsboende.

Vi ber nya klienter kontakta stadens Seniorinfo på telefonnumret 09 310 44556 för ytterligare information.

Vid nästan alla seniorcenter finns även servicecentralverksamhet som är avsedd för seniorer som bor hemma samt arbetslösa. Vid servicecentralerna erbjuds även tjänster för närståendevårdare.

Seniorcenter enligt område:

sv       = service på svenskaDELA
31.12.2019 14:48