Hemvård

Hemvårdens tjänster hjälper klienter som bor hemma i de dagliga sysslorna som denne inte klarar av. Hemvården vårdar och förser tjänster för åldringar, för över 18-åriga handikappade, konvalecenter och långtidssjuka, så att boende hemma möjliggörs och att det är tryggt att bo hemma även om funktionsförmågan försämrats.

Hemvårdsavdelningen är indelad i sju hemvårdsområden dvs. södra, mellersta, västra, sydvästra, norra, östra och sydöstra området. Dessa områden är i sin tur uppdelade i 70 närserviceområden, vilka alla har 2 - 3 team som sköter om klienterna. 

Du  kan fråga efter hemvård vid din egen hälsostation eller av hemvårdsledaren.

Hälsostationernas kontaktuppgifter

Vem hjälper? - serviceguide för äldre (.pdf)DELA
06.04.2018 13:54