Dagverksamhet

Adress:
Malmgatan 3 F, 00100 Helsingfors
PB 7160, 00099 Helsingfors stad

- Den svenska servicen omfattar hela staden.

Ledande socialarbetare Ylva Krokfors, tfn 09 3104 4801
Byråsekreterare Anneli Korhonen,tfn 09 3104 4848

Dagverksamhetskoordinator Gun Sjöblom, tfn 09 3102 8055

Dagverksamhetsenheter
Solstrålen, Sibeliusgatan 16 BDELA
06.04.2018 13:46