Dagverksamhet

Adress:
Malmgatan 3 F, 00100 Helsingfors
PB 7160, 00099 Helsingfors stad

- Den svenska servicen omfattar hela staden.

Ledande socialarbetare Mikaela Turpeinen, tfn 09 3104 4801
Byråsekreterare Anneli Korhonen,tfn 09 3104 4848

Dagverksamhetskoordinator Gun Sjöblom, 09 3102 8055


Dagverksamhetsenheter
Solstrålen, Sibeliusgatan 16 BDELA
28.05.2018 11:31