Suoraan sisältöön

Dagverksamhet

Dagverksamheten är en förebyggande verksamhet som stöder rehabiliteringen. Den främjar äldre personers funktionsförmåga, mentala hälsa och sociala relationer.

Målet med dagverksamheten är att i första hand stöda klienter med minnessjukdomar och/eller klienter i närståendevård med att bo hemma, upprätthålla deras aktivitetsförmåga och förmåga att leva ett självständigt eller understött liv. Dessutom vill man stöda de anhöriga samt närståendevårdarna i deras arbete.

Dagverksamheten är en målinriktad verksamhet och därför får varje klient en individuell vård- och serviceplan. Klientens funktionsförmåga upprätthålls genom daglig motion, dagliga utomhusaktiviteter och sociokulturella aktiviteter.

Servicen söks genom att ringa till Seniorinfo.

Dagverksamheten ordnas vid stadens egna enheter samt vid enheter för köpta tjänster. Klientavgiften är 17,90 euro, vilket inkluderar grupptransport till och från platsen, måltider samt aktiviteter i enlighet med vård- och serviceplanen.

Klienten kan också välja att använda servicesedlar till dagverksamheten.

Förutsättningar för användning

Dagverksamhet för äldre är avsedd för 65 år fyllda personer som bor hemma och har en minnessjukdom eller vårdas av en anhörig.
DELA
18.10.2019 10:31