Hoppa till innehållet

Kampens svenska program

Stadens webbsida förnyas

Helsingfors stad förnyar sina webbsidor 2021–2023.

Gå till de nya sidorna för seniortjänster


En dam på väg in till Kampens servicecentral, höstlöv på marken framför huvudingången.

HÖSTEN 2022

Motion på svenska

Gymmet

Gymmet i bottenvåningen är öppet för alla kunder med servicecentralkort då det står öppen träning på veckoschemat. Servicecentralkortet får du från infodisken. Ifall du är ny på gymmet eller känner dig osäker på hur apparaterna fungerar efter t.ex. en längre paus, boka tid till konditionssalsrådgivningen genom att ringa fysioterapeuten. Det räcker med att delta en gång i rådgivningen för att kunna självständigt använda maskinerna. Gymrådgivningen går på måndagar kl.14.15-15 och på torsdagar kl. 11.15–12.00. Anmäl dig till gymrådgivningen via tfn 09 310 44549.

Fysioterapeutisk rådgivning

Du har även möjlighet att få fysioterapeutisk rådgivning på svenska. Rådgivningen hålls på fredagar i hälsovårdarnas rum. Ifall du lider av problem eller smärta i stöd- och rörelseorganen eller har frågor kring dina motions- och träningsvanor, kontakta fysioterapeuten och reservera en tid åt dig. Till rådgivningen tillhör inte massage eller fysikaliska behandlingar. Boka tid till rådgivningen via tfn 09 310 44549.

Övrig verksamhet på svenska

Diskussionsgrupp

Diskussionsgruppen samlas en gång i veckan på onsdagar kl. 11.00–12.00 i utrymmet Famu i ingångsvåningen. I gruppen diskuteras allt mellan himmel och jord, från aktuella artiklar till det någon sett eller hört. Ingen förhandsanmälan behövs.

Servicehandledning och -rådgivning

Du har möjlighet att fråga råd eller diskutera din livssituation, eller få information om olika service. Du kan också ta kontakt ifall du vill veta mer om vad Kampens servicecentral erbjuder just dig.

socialhandledare Merja Moilanen, tfn 09 310 22680
socialhandledare Anu Mutka, tfn 09 310 24186

Volontärverksamhet

Volontärer har uppdrag i bl.a. cafét, matsalen och hobbygrupper. Deltagande kräver inga specialkunskaper. Du är välkommen att komma med som du är; med dina erfarenheter och ditt kunnande. Ifall du är intresserad kontakta handledaren för volontärer Kaisa Sjöholm, tfn 09 310 73865.

Aktuellt (sidan är på finska)
16.01.2023 11:11