Hoppa till innehållet

Kampens svenska program

Servicecentralerna öppnade igen 1.3

Läs nyheterna: 


En dam på väg in till Kampens servicecentral, höstlöv på marken framför huvudingången.

Obs! Programmet för våren/ sommaren 2022 publiceras snart (26.4.2022)

HÖSTEN 2021

Motion på svenska

Gymmet

Gymmet i bottenvåningen är öppet för alla kunder med servicecentralkort då det står öppen träning på veckoschemat. Servicecentralkortet får du från infodisken. Ifall du är ny på gymmet eller känner dig osäker på hur apparaterna fungerar efter t.ex. en längre paus, boka tid till konditionssalsrådgivningen genom att ringa fysioterapeuten. Det räcker med att delta en gång i rådgivningen för att kunna självständigt använda maskinerna. Gymrådgivningen går på torsdagar kl. 11.15–12.00.

Fysioterapeutisk rådgivning

Du har även möjlighet att få fysioterapeutisk rådgivning på svenska. Rådgivningen hålls på fredagar i hälsovårdarnas rum. Ifall du lider av problem eller smärta i stöd- och rörelseorganen eller har frågor kring dina motions- och tränings vanor, kontakta fysioterapeuten och reservera en tid åt dig. Till rådgivningen tillhör inte massage eller fysikaliska behandlingar.

Minnesyoga

Har du märkt att ditt minne blivit sämre, eller är du orolig över ditt minne?
Minnesyoga är en grupp där det görs yoga- och kognitiva övningar som förbättrar och förebygger minnet. Genom att kombinera minnesövningar, rörelser och avslappning har det konstaterats att minnet kan uppfriskas och till och med förbättras. Ytterligare information: fysioterapeut Linda Treuthardt, tfn 09 310 44514.

Osteoporoskurs

Du är välkommen till kursen om du har diagnostiserats med osteoporos eller osteopeni, din hemkommun är Helsingfors och du är pensionär eller arbetslös. Under kursen har du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om osteoporos och dess självvård och träffa andra i samma situation. 

Ytterligare information: fysioterapeut Linda Treuthardt, tfn 09 3104 4514.

Övrig verksamhet på svenska

Diskussionsgrupp

Diskussionsgruppen samlas en gång i veckan på onsdagar kl. 11.00–12.00 i utrymmet Famu i ingångsvåningen. I gruppen diskuteras allt mellan himmel och jord, från aktuella artiklar till det någon sett eller hört. Ingen förhandsanmälan behövs.

Servicehandledning och -rådgivning

Du har möjlighet att fråga råd eller diskutera din livssituation, eller få information om olika service. Du kan också ta kontakt ifall du vill veta mer om vad Kampens servicecentral erbjuder just dig.

socialhandledare Jenni Turunen, tfn 09 310 24186
socialhandledare Merja Moilanen, tfn 09 310 22680

Volontärverksamhet

Volontärer har uppdrag i bl.a. cafét, matsalen och hobbygrupper. Deltagande kräver inga specialkunskaper. Du är välkommen att komma med som du är; med dina erfarenheter och ditt kunnande. Ifall du är intresserad kontakta handledaren för volontärer
Kaisa Sjöholm, tfn 09 310 73865.

Aktuellt (på finska)
26.04.2022 12:23