Suoraan sisältöön

Boende, rehabilitering och omsorg

Mångsidiga servicecentraler

Servicen är huvudsakligen avsedd för personer över 75 år som behöver mycket omsorg och hjälp dygnet runt. Socialarbetaren inom äldreomsorgen ger råd och hjälper med att ansöka om plats. Socialarbetaren kan kontaktas av klienten, av hans eller hennes anhöriga eller av en annan närstående person.

I servicehusen ordnas långvarig och kortvarig boendeservice. Långvarigt serviceboende ordnas i självständiga bostäder eller i grupphem. I serviceboendet inreder den boende sitt rum med egna saker så långt som utrymmena tillåter. Egna saker kan vara t.ex. en lännstol, en radio, TV och tavlor. Också i grupphemmen kan man ta med sina egna saker men grundläggande möbler, såsom en säng, hör till utrustningen.

Klienten får hjälp med att leva ett individuellt och kvalitativt liv i ett servicehus. Strävan är att klienten kan uppleva glädje i vardagen och en känsla av att klara sig. En yrkeskunnig personal tar hand om de boende dygnet runt. Var och en får en egen ansvarig vårdare till vilken den boende och hans eller hennes anhöriga kan vända sig i alla frågor som gäller vården.

Serviceboendet för multisjuka är avsett för personer under 65 år som har t.ex. fysiska och psykiska funktionshinder, somatiska sjukdomar eller missbruksbakgrund och som behöver stöd och omsorg i vardagliga funktioner, såsom t.ex. personlig hygien, måltider, medicinering, hemvård och uträttande av ärenden.

Nästan alla mångsidiga servicecentraler har också dagverksamhet och servicecentralstjänster.DELA
05.01.2017 13:08