Suoraan sisältöön

Boende och omsorg


Seniorcentrer erbjuder lång- och kortvarigt boende för seniorer. Vid seniorcentren erbjuds även bedömning och rehabilitering samt dagverksamhet.

Vi ber nya klienter kontakta stadens Seniorinfo på telefonnumret 09 310 44556 (mån-fre kl. 9-18) för ytterligare information.

Vid nästan alla seniorcenter finns även servicecentralverksamhet som är avsedd för seniorer som bor hemma samt arbetslösa. Vid servicecentralerna erbjuds även tjänster för närståendevårdare.
18.03.2020 13:51