Suoraan sisältöön

Bedömning och rehabilitering

Under bedömnings- och rehabiliteringsperioden bedöms klientens kognitiva, psykiska, fysiska och sociala handlingsförmåga.

Under bedömningsperioden utförs ett hembesök för bedömning av hur klienten klarar sig hemma. Vid behov ordnas även ett utskrivningsmöte i vilket förutom klienten och hans eller hennes anhöriga även deltar ett mångprofessionellt team samt hemvården. Huvudsyftet är att rehabilitera klienten så att han eller hon tryggt kan bo i sitt eget hem med hjälp av nödvändiga stödåtgärder. 

Nya klienter kan söka servicen genom att ringa  till  Seniorinfo på numret tfn 09 310 44556 (må–fr kl. 9–15).DELA
18.10.2019 11:59