Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


Närståendevårdarens arbete stöds genom de lagstadgade ledigheterna.
Mer om tjänsterna...
Dagcentret Symppis erbjuder hälsorådgivning, gröt och en trygg vistelseplats för dig som har missbruksproblem och lider av psykisk ohälsa.
Mer om tjänsterna...
Mobila Symppis ger hälsorådgivning på olika håll i staden på vardagar.
Mer om tjänsterna...
Målet med sysselsättningsverksamheten vid Symppis är att förtydliga alternativen vid yrkes- och karriärval eller att stödja återgången till arbetsmarknaden.
Mer om tjänsterna...
Tillståndets giltighetstid upphör automatiskt när betalningsperioden tar slut. Om du vill kan du säga upp tillståndet mitt i betalningsperioden genom att meddela om uppsägningen till stadsmiljösektorns kundtjänst eller elektroniskt med webblanketten.Om tillståndet innehåller uppgifter för två fordon, sägs tillståndet upp genom att leverera det till kundtjänsten per post eller personligen.
Mer om tjänsterna...
Tillståndets giltighetstid upphör automatiskt när betalningsperioden tar slut. Om du vill kan du säga upp tillståndet mitt i en betalningsperiod per e-post eller genom att lämna tillbaka tillståndet till stadsmiljösektorns kundtjänst. Vi betalar tillbaka pengarna för de månader som betalats på förhand.
Mer om tjänsterna...
Man strävar efter att i första hand ordna det särskilda stödet för eleven i närskolan och i samband med annan undervisning. Om det inte är möjligt letar man efter den närmsta skola som lämpar sig för ändamålet och en plats i en specialklass.
Mer om tjänsterna...
Valet av boende meddelas i regel på efterhand. Skicka i så fall uppgifterna om valda hyresgäster (inklusive hyresgäster som byter bostad) samlade i en Excel-tabell en gång i månaden till enheten för bostadstjänster.Företag och samfund som inte har haft ARA-hyresbostäder i Helsingfors tidigare utgör ett undantag. De måste skicka in informationen om sina val av boende inklusive bilagorna och ansökningarna för godkännande på förhand innan objektet färdigställs.I vissa situationer är det nödvändigt att frångå anvisningarna om val av boende. Om det är fallet, kontakta enheten för bostadstjänster per e-post.
Mer om tjänsterna...
Om du rör dig mycket ute i naturen i vissa områden i Helsingfors rekommenderar Institutet för hälsa och välfärd att du tar vaccin mot fästingburen hjärninflammation. .
Mer om tjänsterna...
Inom talterapitjänsterna för barn undersöker och habiliterar man barn och ungdomar under 16 år som har utmaningar med talet, språket och/eller interaktionen.
Mer om tjänsterna...
Tandläkaren främjar din mun- och tandhälsa samt behandlar sjukdomar.
Mer om tjänsterna...
Vi utför tandreglering för att korrigera svåra bettfel.
Mer om tjänsterna...
Tandskötaren främjar din mun- och tandhälsa.
Mer om tjänsterna...
Vi utför undersökningar av mun- och tandhälsa för vuxna i alla åldrar.
Mer om tjänsterna...
Betydelsen av den egna munvården blir viktigare när du blir äldre. Det är bra att gå på mun- och tandundersökningar regelbundet.
Mer om tjänsterna...
Mun- och tandhälsovården tillhandahåller tjänster för Helsingforsbor och personer som valt Helsingfors som vårdplats.
Mer om tjänsterna...
Vi erbjuder barn och ungdomar avgiftsfri tandvård ända från spädbarnsåldern tills de är fullvuxna.
Mer om tjänsterna...
Fiskehamnens tandklinik erbjuder individuell tandvård som beaktar utvecklingsstörda klienters specialbehov i fall där tandvården inte lyckas på vanligt sätt vid den egna närkliniken.
Mer om tjänsterna...
Med hjälp av tjänsten kan du t.ex. titta på, avboka eller omboka mottagningstider.
Mer om tjänsterna...
Vi erbjuder grundläggande akuttandvård på vardagar på Mun- och tandcentret samt på Fiskehamnens tandklinik.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34   >
08.09.2020 09:25