Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


Grupperna är mötesplatser med låg tröskel för psykiska rehabiliteringspatienter som är ensamma och i riskzonen för utslagning.
Mer om tjänsterna...
Idrottsservices förfogar över ett ishall i Åggelby idrottspark. I Helsingfors finns också många ishallar som upprätthålls av andra aktörer.
Mer om tjänsterna...
Jourenheternas socialt arbete utförs vid jourpoliklinikerna samt vid jour- och observationsavdelningarna bedömer behovet av brådskande socialt arbete.
Mer om tjänsterna...
Den jourhavande brandinspektören svarar på Helsingforsbornas frågor om brandsäkerhet.
Mer om tjänsterna...
Ring jourhjälpens avgiftsfria nummer 116 117 innan du söker dig till jouren.
Mer om tjänsterna...
Vardagar får du hjälp vid din egen hälsostation. Jourtjänsterna för barn under 16 år är vid Nya barnsjukhuset.
Mer om tjänsterna...
Psykjouren för barn under 16 år är vid Nya barnsjukhuset och för personer över 16 år är vid Haartmanska sjukhusets och Malms sjukhus jour.
Mer om tjänsterna...
I invånarhusen kan du koka kaffe eller te. I vissa av dem finns också bakverk eller annat ätbart.
Mer om tjänsterna...
I kampanjerna synliggörs bedömningsverktyg och verktyg för självhjälp kring rusmedelsanvändning och mental hälsa.
Mer om tjänsterna...
Avsikten med räddningsverkets kemikalietillsyn är att förebygga och bekämpa de skador som kan medföras av farliga kemikalier eller sprängämnen.
Mer om tjänsterna...
Kioskplatser är försäljningsplatser för försäljning av glass, grillprodukter eller andra livsmedel.
Mer om tjänsterna...
Inom klienthandledningen letar man i samarbete med socialarbetare och personer som arbetar på respektive placeringsplatser efter platser för vård utom hemmet för barn.
Mer om tjänsterna...
Ett samarbetsnätverk för klimatfrågor mellan staden, näringslivet och andra aktörer.
Mer om tjänsterna...
I samband med skoldagen arrangeras klubbverksamhet åt Helsingforsiska grundskoleelever. Eleverna kan delta i planeringen och utvecklingen av klubbverksamheten bland annat via skolornas elevkårer. Skolans klubbverksamhet kan antingen arrangeras med den egna personalen, eller genom en utomstående inköpt aktör (avgiftsfri för deltagarna). Dessutom kan det i skolan finnas annan klubbverksamhet som arrangeras av en aktör utanför staden (med skäliga kostnader för deltagande). Det skolspecifika utbudet av klubbverksamhet hittas på skolornas webbplats vid punkten \Vår skola\ > Klubb- och hobbyverksamhet. Elever i morgon- och eftermiddagsverksamhet kan delta i klubbverksamheten som erbjuds på skolan.
Mer om tjänsterna...
Du kan tvätta kläder på servicecentraler med tvättmaskin och torkrum eller torktumlare.
Mer om tjänsterna...
HRT ansvarar för att arrangera kollektivtrafiken i huvudstadsregionens kommuner samt Kervo och Kyrkslätt.
Mer om tjänsterna...
Det finns sju konstisbanor i Helsingfors.
Mer om tjänsterna...
För byggande av takskydd, skjul, kiosker eller liknande konstruktioner behövs åtgärdstillstånd om åtgärden påverkar naturförhållanden, markanvändningen av det omgivande området eller stads- eller landskapsbilden. Det behövs inget tillstånd för att bygga en gårdskonstruktion på högst 20 m2 på en småhustomt.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34   >
08.09.2020 09:25