Suoraan sisältöön

Service på svenska


På denna sida ser du var du får service på svenska inom social- och hälsovården i Helsingfors. När du trycker på punkterna på kartan nedan ser du namnet på servicestället samt vilka svenskspråkiga tjänster som erbjuds där. Under kartan finns en lista på de svenskspråkiga tjänsterna och deras serviceställen. Listan består av länkar som för dig vidare till webbsidor med ytterligare information och kontaktuppgifter.

Tjänster och serviceställenDELA
12.03.2020 12:49