Hoppa till innehållet

Råd för personer i karantän

Vad innebär karantän?

För att förhindra koronavirusepidemin har personer som exponerats för sjukdomen placerats i karantän. Med karantänåtgärder försöker man bryta smittokedjan och sakta ner epidemin i Finland.

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) kan läkaren i kommunen eller sjukvårdsdistriktet som ansvarar för smittsamma sjukdomar besluta att en person som konstaterats eller med välgrundade orsaker misstänks ha utsatts för en allmänfarlig smittsam sjukdom ska hållas i karantän. 

Vad ska man göra om en person som är i karantän får symtom?

Personer som är i karantän ska vara uppmärksamma på utveckling av eventuella symtom. Om du eller ditt barn under karantäntiden får ens lindriga symtom som tyder på coronavirussmitta, ska ni testa er omedelbart.

Personer som fyllt 16 år kan boka tid för coronavirustest på adressen omaolo.fi.

Man kan också boka tid för provtagning för både barn och vuxna genom att ringa coronavirusrådgivningen på 09 310 10024 (varje dag kl. 8–18). Coronavirusrådgivningen hänvisar dig vid behov till en hälsostation för coronaviruspatienter.

Då coronavirusrådgivningen är stängd och symtomen som tyder på coronavirussmitta är lindriga ska du vänta till nästa dag. Om ärendet inte kan vänta tills coronavirusrådgivningen öppnar eller om det är fråga om någon annan akut sjukdom, betjänar jourhjälpen på tfn 116 117. I nödfall ring 112.

Kan karantänen alltid ordnas hemma?

Karantänen kan oftast ordnas hemma. Ifall över 60-åringar eller personer med primärsjukdomar bor hemma kan specialarrangemang krävas. Detta eftersom personer i karantän kan insjukna eller smitta sjukdomen vidare innan de sökt vård. Sjukdomen som coronaviruset orsakar kan vara allvarlig för äldre och personer med primärsjukdomar.

Får en person i karantän gå utomhus eller besöka butiken?

En person som är i karantän ska undvika närkontakt med andra än familjen. Man kan gå ut om man inte går nära andra människor. Man får däremot inte gå till jobbet, skolan, daghemmet, hobbyverksamhet eller butiken eftersom det är svårt att undvika närkontakt på dessa platser.

Varför placeras närstående till exponerade inte i karantän?

Närstående är inte i karantän, eftersom de inte varit i närkontakt med den smittade. Närstående till en symtomfri person i karantän sprider inte smittan.

Om en som blivit exponerad börjar visa symtom undersöks det om det är fråga om coronaviruset. Utifrån resultaten utvidgas karantänen vid behov också till de närmaste anhöriga. Därförinnan smittar de närmaste anhöriga inte ner andra.

Hur går de som är i hemkarantän i skolan?

Ifall barnet är i hemkarantän ger skolan instruktioner angående undervisningen.

Hur ersätts inkomstbortfall om man är tvungen att vara i karantän?

Dagpenning vid smittsam sjukdom ersätter inkomstbortfall ifall du har förordnats att utebli från arbetet, i karantän eller i isolering för att förhindra spridningen av en smittsam sjukdom. Du kan få dagpenning vid smittsam sjukdom även fast du inte är arbetsoförmögen. Vårdnadshavaren för ett barn under 16 år har rätt att få dagpenning vid smittsam sjukdom om barnet har satts i karantän och vårdnadshavaren därför inte kan arbeta.

Ett officiellt beslut skickas till de som placerats i karantän. Med beslutet kan du ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom från FPA.

Läs mer om dagpenning vid smittsam sjukdom (FPA) 

Se även02.09.2020 07:58