Hoppa till innehållet

Råd för personer i karantän

Vad innebär karantän?

För att förhindra koronavirusepidemin har personer som exponerats för sjukdomen placerats i karantän. 

Med karantän avses begränsandet av en frisk persons rörelsefrihet. Karantänen hindrar en eventuellt symtomfri sjukdomsbärare från att smitta andra. Beslut om karantän fattas med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.

På den här sidan hittar du information om karantän förordnat av läkare.

Man kan inte ta coronavaccinet om man är i karantän.

Karantäntid

Du får veta karantäntidens längd då du förordnas i karantän. Karantänen varar vanligen i 10 dygn från den senaste exponeringen. 

Karantän kan förkortas med ett negativt coronavirus -test från den senaste exponeringen. Sök dig till test tidigast på den sjätte (6) dagen från den senaste exponeringen. Exponeringsdagen räknas som dag 0.

Du får svaret på testresultatet per sms. Vid behov kan du också se resultatet på Mina Kanta-sidor, på kanta.fi.

Om resultatet är negativt upphör din karantän. I detta fall får du automatiskt ett nytt karantänbeslut. Vi kontaktar inte dig på nytt från den epidemiologiska verksamheten.

Om en smittad person bor i samma hushåll som du och du inte kan undvika för nära kontakter med hen med tanke att coronaviruset kan smitta, varar karantäntiden 10 dygn. Detta gäller när den smittade personen inte kan i stanna i ett eget utrymme eller rum och använder samma kök, toalett och badrum som andra som bor i bostaden.

Om resultatet är positivt, dvs. du har coronavirussmitta, sätts du i isolering. I så fall får du instruktioner separat.

Om du uppvisar även lindriga symtom som tyder på coronaviruset ska du låta testa dig på nytt även om det tidigare resultatet skulle ha varit negativt.

Vad ska jag göra vid karantän?

Under karantänen ska du undvika närkontakter med människor utanför ditt hushåll. Du tillbringar karantänen i din bostad. Du kan gå ut om du inte går nära andra människor. Du får till exempel inte gå till jobbet, skolan, dagis, hobbyverksamheter, butiken eller apoteket, eftersom det är svårt att undvika närkontakt då. Du får inte ta emot besökare och du måste beställa maten.

Personer i din närmaste krets som inte själva haft direkt kontakt med den insjuknade kan leva normalt. Då är inte personerna i den närmaste kretsen i karantän, till skillnad från den som försatts i karantän. Närstående till en symtomfri person som försatts i karantän smittar inte andra med coronaviruset.

Du ska i första hand själv ordna behövliga mat- och medicintransporter. Om ingen kan skaffa dig mat eller medicin kan du kontakta socialtjänsternas koronatelefon på numret 09 310 21175.

Om ditt ärende gäller symtom som beror på coronainfektionen, vänligen ring coronavirusrådgivningen, tfn 09 310 10024 (dagligen 8–18).

Vad ska man göra om en person som är i karantän får symtom?

Personer som är i karantän ska vara uppmärksamma på utvecklingen av eventuella symtom. Om du eller ditt barn under karantäntiden får ens lindriga symtom som tyder på coronavirussmitta, ska ni testa er omedelbart.

Symtom på coronasmitta

Typiska symtom på coronaviruset är exempelvis feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd samt förlorat lukt- och smaksinne.

Hur kan jag boka tid till coronavirustest om jag är i karantän?

Du kan enklast boka tid till coronatest på omaolo.fi. När du bokar tid på Omaolo frågas du om du har fått en massundersökningskod. Svara ”ja” på fråga och fyll i koden HEL1 i fältet för massundersökningskoden.

Du kan också beställa tid till provtagningen genom att ringa coronavirusrådgivningen, tfn 09 310 10024 (dagligen 8–18).

Kan karantänen alltid ordnas hemma?

Karantänen kan oftast ordnas hemma. Ifall över 60-åringar eller personer med primärsjukdomar bor hemma kan specialarrangemang krävas. Detta eftersom personer i karantän kan insjukna eller smitta sjukdomen vidare innan de sökt vård. Sjukdomen som coronaviruset orsakar kan vara allvarlig för äldre och personer med primärsjukdomar.

Hur går de som är i hemkarantän i skolan?

Ifall barnet är i hemkarantän ger skolan instruktioner angående undervisningen.

Ersättning för förlorad inkomst

Du får ersättning för din inkomstförlust på grund av karantänförordnandet som dagpenning vid smittsam sjukdom. Du kan ansöka om den hos Folkpensionsanstalten (FPA). Som bilaga för ansökan får du ett karantänbeslut som utfärdats av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar vid Helsingfors stad. Karantänbeslutet skickas automatiskt till dig som brev eller krypterad e-post. Du ska skicka in ansökan till FPA inom två månader från att du försatts i karantän.

Dagpenningen vid smittsam sjukdom ersätter till fullo den inkomstförlust som beror på frånvaro från arbetet på grund av karantänen. Arbetstagarens dagpenning fastställs enligt den lön som hade erhållits vid arbete. Företagarens dagpenning fastställs enligt giltig FöPL- eller LFöPL-årsinkomst då frånvaron från arbetet inleds. Vårdnadshavare till barn under 16 år har rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom, om vårdnadshavaren inte kan arbeta för att barnet försatts i karantän.

Medborgare i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz som arbetar i Finland kan få dagpenning vid smittsam sjukdom även om de inte är sjukförsäkrade i Finland.

Mer information finns på adressen www.kela.fi/web/sv/smittsam-sjukdom.

När du anländer till Finland och Helsingfors från utlandet

Läs mer från sidan för ofta ställda frågor.

Information till flygpassagerare på finavia.fi

Läs mer om resor och coronaviruspandemin på THL:s webbplats

Karantänen ska följas

En karantän som förordnats av en myndighet inom smittsamma sjukdomar ska absolut följas. Enligt Finlands lag kan straffet för hälsoskyddsförseelsen på grund av brott mot karantän, trots att ingen smittas genom förfarandet, vara böter eller fängelse i högst tre månader.

Mer information för de som sitter i karantän finns på adressen: www.hel.fi/coronavirus

Se även

Helsingfors stads coronavirusnyheter

Läs mer om karantän och isolering (THL)


Coronavirus information in different languages

Coronavirus information in different languages
06.10.2021 16:54