Suoraan sisältöön

Coronaviruset förändrar social- och hälsovårdstjänster

Vi uppdaterar den här sidan kontinuerligt. Tjänsterna öppnas stegvis från och med 1.6. Sidan omfattar dock inte alla social- och hälsovårdstjänster. Du hittar mer information om tjänsterna på webbsidan www.hel.fi

Arbetsverksamhet

Öppen arbetsverksamhet, arbetscentret i Baggböle och Uusix-verkstäderna är delvis stängda. 

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Fr.o.m. 1.6 kommer klienter som omfattas av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte att stegvis och kontrollerat återvända till närtjänsterna. Klienterna kan återvända till såväl stadens egna arbetsplatser (Uusix-verkstäder, öppen arbetsverksamhet, Baggböle arbetscentral) som till platser för köpt service och övriga platser. 

Barnatillsyningsmän

Under undantagsförhållandena är kundbetjäning hos barnatillsyningsmännen begränsad närmast till faderskapsärenden. Ärenden sköts i mån av möjlighet per telefon eller via distansförbindelse.

Coronavirusrådgivningen 09 310 10024

Coronavirusrådgivningen för Helsingforsbor betjänar vardagar kl. 7-16 tfn 09 310 10024. Under kvällar och veckoslut betjänar Jourhjälpen tfn 116 117.

Daghemskontroller

Daghemskontroller för barn i 3-årsåldern har inhiberats.

Dagverksamhet för äldre

All dagverksamhet har uppehåll för tillfället.

Drogfri dagverksamhet

Villa Sture öppnar sin verksamhet 1.6 och är öppet vardagar kl. 9-15 (ons 9-13).

Mötesplatsen i kamratskapshuset Harjula är stängd tillsvidare. Drogfria rehabiliteringen fortsätter och Suojatie ry:s anställda är anträffbara. Var i kontakt med rehabiliteringen och de anställda vid Suojatie i första hand via telefon. Mer information om verksamheten samt de anställdas kontaktuppgifter: www.kumppanuustaloharjula.fi (på finska) eller på kamratskapshuset Harjulas Facebook-sida

Egenvårdsartiklar

Guiden skickas hem till klienterna per post. Du kan inte hämta egenvårdsartiklarna från enheten för utdelning av egenvårdsartiklar.

Egenvårdsgrupper

Alla grupper som ger stöd för egenvård av sjukdomar och ändringar i levnadsvanor är inhiberade.

Enheterna för arbets- och dagverksamhet för handikappade

Fr.o.m. 1.6. öppnas stegvis och kontrollerat enheterna Cäpsä, Tölö och Vallgård samt Haavikko utbildnings- och vuxenutbildningscenter.

Familjecenter

Familjecentren och rådgivningsbyråerna har öppet, trots att det finns flera undantagsarrangemang inom rådgivningstjänsterna. Klienten kontaktas om en bokad tid annulleras.

Familjeförberedelser

Familjeförberedelser avsedda för förstföderskor är inhiberade fram till 31.5.

Fotterapi

Fotterapi kan tillsvidare erbjudas begränsat till klientgrupper med hög risk för sår. Ytterligare information vardagar kl. 8-10 från fotterapins tidsbeställning tfn 09 3104 5425.

Fysioterapi

Fysioterapitjänster upptas 1.6.2020. Angående över 70-åringar och andra riskgrupper följer vi social- och hälsovårdsministeriets instruktioner. Gruppverksamhet arrangeras inte under sommaren.

Geriatriska polikliniken

Verksamheten vid den geriatriska polikliniken har begränsats. 

Minneskoordinator-verksamheten är nedlagd tillsvidare.
Telefonrådgivning tfn 09 310 48043 mån-fre kl. 8-14.

Graviditetsdiabetesgrupper

Grupphandledning för graviditets- dvs. gestationsdiabetes är inhiberade.

Grupper för sömnskolning

Grupper för sömnskolning har inhiberats tillsvidare.

Gruppkontroller

Gruppkontroller för sex månader gamla barn är inhiberade.

Hjälpmedelstjänster

Hjälpmedelstjänsterna i Dal har öppet mån-fre kl. 8-16. 

HUSLAB

HUSLAB betjänar måndagar från och med 30.3 i huvudsak genom tidsbokningar. Du kan boka tid på adressen www.huslab.fi/ajanvaraus eller genom att ringa HUSLABs tidsboknings- och rådgivningsnummer 09 471 86800 mån-fre kl. 7.30-15.30. Dessutom har HUSLAB stängt en del av sina verksamhetsställen och det kan vara förändringar i öppethållningstiderna. 

Hälsostationerna

Hälsostationerna håller öppet vardagar kl. 8–16 (ingen kvällsjour), förutom Dals coronahälsostation som har öppet vardagar kl. 8–18.

Invånarhus

Av invånarhusen är Åggelby Societetshus och Partnerskapshuset Hanna öppna från och med 1.6. Alla andra invånarhus är stängda tillsvidare.

Korttidsvård

Rekommendationen är att korttidsvård undviks. Stadens enheter tar kontakt med dem som har en vårdperiod bestämd.

Mathjälp

Akutmatkassar delas ut på olika håll i Helsingfors under undantagstillståndet.

Tilläggsinformation och utdelningsplatser och -tider

Mieppi – lättillgängligt stöd för psykiskt välbefinnande

Walk in-mottagningar arrangeras inte tillsvidare. Mieppi kan nås per telefon under våra förlängda tjänstetider tfn 09 310 26830 vardagar kl. 8–16. Mieppi-tjänsten finns tillsvidare endast på finska

Missbrukarvård

Lågtröskeltjänsterna inom missbrukarvården håller kontakt med klienterna bland annat via telefon. Akutmottagningarna vid verksamhetsenheterna för missbrukarvård håller öppet, och avvänjningsvården fungerar som normalt.  

Omaolo.fi

På Omaolo-tjänsten kan du göra en symptombedömning för coronavirus 24/7.

Restauranger och caféer i servicecentralerna

Servicecentralernas restauranger är stängda för utomstående gäster. De egna invånarna kan fortfarande äta i dem.

Rådgivningsbyråtjänster

Rådgivningsbyråtjänsterna har flera undantagsarrangemang.

Man får inte komma till mödra- och barnrådgivningen sjuk. Man kan boka en ny tid vid rådgivningsbyrån genom rådgivningsbyråns telefontjänst på numret 09 3105 5530 eller via e-tjänsterna.

Tjänsterna vid Dals och Malms rådgivningsbyråer har flyttat till andra verksamhetsställen fr.o.m. 23.3.

Röntgen

Dals sjukhus röntgen är öppen
- må-fr kl. 8–11 endast patienter, som inte har luftvägssymtom, eller misstanke om coronavirusinfektion eller coronavirusinfektion
- må-fr kl. 12–15 endast patienter, som har luftvägssymtom, coronavirusinfektion eller misstanke om coronavirusinfektion

På Malms sjukhusets röntgen görs konventionella röntgenundersökningar endast på sjukhusets egna patienter. På Malms sjukhusets röntgen görs undersökningar också på Malms coronavirushälsostationens patienter, som har symtom på luftvägsinfektion, coronavirusinfektion eller misstanke om coronavirusinfektion.

Seniorcenter

Anhöriga kan träffa sina närstående som bor i seniorcenter och servicehus utomhus. Man måste skilt komma överens om besöket med den anhörigas vårdnadsplats.

Enheterna för dagverksamhet är stängda för närvarande.

Grupphemmens coh servicehusens all gruppverksamhet har inställts. 

Seniorinfo

Seniorinfo betjänar tillsvidare med förlängda servicetider vardagar kl. 9–18 per telefon på numret 09 310 44556 och genom chat på adressen www.hel.fi/seniorerna.

Seniorinfos rådgivning i Fiskehamnen och Nordsjö har paus fram till 1.4.

Servicecentraler

Servicecentralerna för pensionärer och arbetslösa är stängda. Servicecentralernas restauranger är stängda för utomstående. De som bor i huset får fortfarande använda dem.

Sjukhus

Besök vid sjukhus är tillsvidare förbjudna.

Skolhälsovård

Skolhälsovårdens tjänster ges på den egna skolan i maj och juni. Ta kontakt med skolhälsovårdaren i första hand per telefon eller via e-tjänster.

Skol- och gymnasiepsykologer och -kuratorer

Skol- och gymnasiepsykologers och -kuratorers tjänster ges på den egna skolan i maj och juni.

Socialhandledning för barnfamiljer

Träffarna sker i mån av möjlighet på distans via telefon eller Skype.

Socialhandledningen för barnfamiljer är öppen vardagar kl. 9–12 per telefon på numret 09 3101 5454 och den elektroniska Behöver hjälp-knappen är aktiv 24/7 på webbplatsen Familjestöd.

Studerandehälsovård

Studerandehälsovården tar hand om hälsan hos studerande vid läroanstalterna i Helsingfors. 

Stöd för närståendevård

Verksamhetscentren för närståendevård är stängda. 

Meddelande, närståendevård för personer under 65 år (pdf)

Meddelande, närståendevård för äldre (pdf)

Tandvård

Icke brådskande tandvård begränsas stegvis, och icke brådskande tidsbokningar flyttas. Vi tar kontakt med klienterna.

Brådskande tandvård säkras Ring alltid först till tidsbokningen för brådskande tandvård kl. 7–14, tfn 09 310 51400 samt kvällar kl. 14–21 och på veckoslut kl. 8–21, tfn 09 471 71110.

Vuxensocialarbete

Betjänar i första hand per telefon eller på nätet via chat. Vid behov arrangeras en träff.

Öppna rådgivningsbyråer

De öppna rådgivningsbyråerna är stängda fram till 31.5.
DELA
01.06.2020 13:11