Hoppa till innehållet

Frågor och svar angående coronaviruset

  Information om coronaviruset

  Misstänker du att du blivit smittad av coronaviruset? Låt dig testas.

  Det är nu viktigt att också friska mänskor minskar närkontakterna eftersom man på så sätt kan se till att epidemin sprids långsammare.

  •  När du rör på dig utomhus, håll ett avstånd på minst 1-2 meter från andra. 

  •  Skaka inte hand.

  •  Delta inte i tillställningar för över 50 pers.

  •  Jobba hemifrån om möjligt.


  Kan jag besöka en anhörig i Helsingfors sjukhus?

  Ja det kan du. Besök inomhus är möjliga fr.o.m. 10 juli. Inomhusbesök är tillsvidare tillåtna endast för nära anhöriga. Närmare info i nyheten här. Avtala alltid på förhand om besöket med den avdelning där din anhöriga vårdas. Skötarna berättar närmare om praxis vid besök. Det är fortfarande möjligt med patientbesök utomhus, och detta rekommenderas.

  Kan jag besöka en anhörig i ett seniorcenter, servicehus eller vårdhem?

  Ja det kan du. Besök inomhus är möjliga fr.o.m. 10 juli. Inomhusbesök är tillsvidare tillåtna endast för nära anhöriga. Närmare info i nyheten här. Avtala alltid om besöket med platsen där din anhöriga vårdas, senast en dag i förväg. Vårdarna ger dig närmare anvisningar om besöket. Det är möjligt att träffas utomhus, vilket rekommenderas. Fråga mer om besöken vid enheten där din anhöriga vårdas.

  Jag misstänker att jag blivit exponerad för coronaviruset, vad skall jag göra?

  Om möjligt, gör en coronavirusbedömning på nätet. Du får anvisningar utifrån dina symtom. Symtombedömning

  Ifall du inte kan göra symtombedömningen, ring Helsingfors coronavirusrådgivning, tfn 09 310 10024 (dagligen kl. 8-18) och övriga tider Jourhjälpen tfn 116 117

  Alla som har covid-symtom rekommenderas att låta testa sig. Symtomen omfattar bland annat feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- eller smaksinne.

  Vilka av stadens anställda testas för coronaviruset?

  I provtagningen följer vi de nationella riktlinjerna och instruktionerna, som finns på THL:s webbplats här.

  COVID-19-undersökningar görs för följande anställda: Vårdpersonal som är av kritisk betydelse för verksamheten inom hälso- och socialvården (sjukhus, hälsostationernas jour och bäddavdelningar, långvårdens och omsorgens verksamhetsenheter, hemvården), om den anställda har symtom på akut luftvägsinfektion (feber, hosta och/eller andnöd).
  Om sjukdomsbilden inte är allvarlig, tas COVID-19-proverna först då den anställdas symptom har pågått i minst två dagar. Under den här tiden stannar den anställda hemma.

  Hurudana symtom orsakas av coronavirussmittan?

  Alla som visar symtom på coronavirussmitta bör testas. Symtomen omfattar bland annat feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- eller smaksinne. 

  Jag har förkylningssymtom, kan det bero på coronaviruset?

  Om du lider av något som räknas upp ovan ska du ta ett coronatest.

  Jag har flunsasymtom, kan de orsakas av coronaviruset?

  Vi har i Finland för närvarande mycket säsonginfluensa vars symtom är mycket likadana som coronavirusets. Symtomen kan vara svåra att skilja åt. Ifall dina symtom är lindriga behöver du inte oroa dig. 

  Jag misstänker att jag fått coronavirussmittan, hur skall jag agera?

  Om möjligt, gör en coronavirusbedömning på nätet. Du får anvisningar utifrån dina symtom och kan vid behov boka tid till coronavirustest. Gör symtombedömning

  Ring Helsingfors coronavirusrådgivning, tfn 09 310 10024 (dagligen kl. 8-18) och övriga tider till Jourhjälpen, tfn 116 117.

  Coronavirusrådgivningen eller Jourhjälpen hänvisar dig vid behov vidare till ett coronavirustest och till en coronahälsostation.

  Alla med coronavirussymtom hänvisas till coronavirustest. Symtomen omfattar exempelvis feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- eller smaksinne.

  Coronavirustest görs vid olika testningspunkter. Testet berättar om du har coronavirussmitta. Vid testningspunkterna görs inte antikroppstest som berättar om du redan haft sjukdomen.

  I vilka situationer behöver jag en läkares bedömning?

  Symtom av infektion i övre andningsorgan som kräver vård är försvagat allmänt tillstånd, stegring som klart dragit ut och andnöd. Ifall du har dessa symtom, ring coronavirusrådgivningen. Där får du råd om hur du ska agera.

  I nödfall ring 112.

  Var behandlas coronaviruspatienter i Helsingfors?

  Coronaviruspatienter sköts i Dal och Malm - ring innan du ger dig av

  Alla helsingforspatienter som har symtom i andningsorganen och som behöver en läkarbedömning hänvisas till en coronahälsostation. På de övriga hälsostationerna sköts inte patienter med symtom i andningsorganen.

  Ring alltid först till coronavirusrådgivningen eller Jourhjälpen. Du får per telefon anvisningar om hur du ska gå tillväga.

  På coronahälsostationerna betjänas klienter i angelägenhetsordning. Stationerna har ingen tidsbeställning.

  Majoriteten av dem som insjuknar i coronaviruset återhämtar sig genom att vila hemma en vecka, utan läkarvård. Symtom kan vid behov lindras med smärtstillande.

  Dals coronahälsostation
  Malms coronahälsostation

  Coronavirustest utförs utgående från bedömning

  Coronavirustest utförs i enlighet med HUS och Helsingfors riktlinjer.

  Hur agera efter ett coronavirustest?

  Finns det vaccin mot coronaviruset?

  För närvarande finns det inte vaccin mot coronaviruset.

  Hur kan man skydda sig mot det nya coronaviruset?

  Du kan skydda dig mot coronaviruset på samma sätt som mot andra infektioner i övre andningsorgan. I första hand lönar det sig att ha god handhygien.

  Tvätta händerna med vatten och tvål under i alla fall 20 sekunder. Rör inte ögon, näsa eller mun ifall du inte precis tvättat händerna. 

  Kan man få coronavirussmittan från ytor?

  Coronaviruset smittar främst genom dropp- eller kontaktsmitta när en person hostar eller nyser. Enligt nuvarande information sprids viruset inte märkvärdigt via ytor. Coronavirus är enligt strukturen sådana att de inte förblir smittosamma länge på ytor, speciellt inte i växlande temperaturer. Vanliga rengöringsmedel fungerar även på coronaviruset.

  Kan viruset smitta från en symtomfri person?

  Det har observerats att även symtomfria personer kan sprida viruset. Det är dock oklart hur stor inverkan detta har på spridningen av epidemin. Enligt nuvarande information som WHO gett ut orsakas största delen av smittorna av personer med symtom.

  Hur ska hörselskadade ta kontakt i coronavirusfrågor?

  Det går att ta kontakt med hjälp av en tolk. Om tolktjänster hittar du information till exempel på FPA:s sidor här: Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

  Via stadens e-tjänster (asiointi.hel.fi/sv) får du också kontakt med yrkesutbildade personer. Genom att fylla i symtombedömningen på Omaolo-tjänsten (omaolo.fi) kan du i medicinskt brådskande ärenden kontakta en yrkesutbildad person dygnet runt.

  Via den nationella Information om coronaviruset-telefonrådgivningen får man rådgivning även per textmeddelande på numret 050 902 0163. Rådgivningen är öppen vardagar kl. 8-21 och lördagar kl. 9-15.

  Var får man tilläggsinformation om coronasituationen i Helsingfors och Finland?

  Helsingfors publicerar aktuell information på webbsidan:

  Institutet för hälsa och välfärd (THL) följer med den nationella och internationella situationen och ger instruktioner om hur man kan förebygga smitta (www.thl.fi).

  Företagare och affärsverksamhet

  Ansökan om verksamhetsstöd för ensamföretagare i Helsingfors under coronakrisen

  Helsingfors alla saluhallar är öppna på sommaren

  Från början av juni kommer Helsingfors alla tre saluhallar att hålla öppet, och de kan återigen även betjäna restaurang- och cafékunder. Alla saluhallar är öppna på sommaren

  Begränsningar i rörligheten inom Finland

  Regeringen beslutade att begränsningarna i rörelsefriheten i Nyland ska upphävas

  Regeringen utfärdade en förordning om upphävande av begränsningarna i rörelsefriheten vid statsrådets allmänna sammanträde den 15 april. Upphävandet trädde i kraft omedelbart. Regeringen avråder dock fortfarande från alla resor som inte är nödvändiga, bland annat fritidsresor, också inom Finland.

  Hem från en resa

  Får jag resa utomlands eller finns det begränsningar för resandet?

  Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.
  Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen utgör undantag. Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

  Uppdaterad information om resebegränsningarna som gäller finländare hittar du på utrikesministeriets webbplats .

  Kan jag gå på jobb efter att ha återvänt från en resa?

  Finländare och de i Finland permanent bosatta personer som återvänder från utlandet hänvisas till förhållanden som motsvarar två veckors karantän.

  De som återvänder från utlandet ska med sin arbetsgivare avtala om tidpunkten för återgång till arbetet och om två veckors frånvaro.

  Barn då, kan de gå tillbaka till daghemmet?

  Alla som kommer till Finland från utlandet rekommenderas stanna hemma i karantän under 14 dygn.

  Ett barn kan komma tillbaka till dagis om föräldrarnas arbetssituation så kräver, men barnet måste vara symptomfritt. Under karantänen bör närkontakter som inte är nödvändiga undvikas, likaså bör man undvika att röra sig utanför hemmet. Som exempel skall man inte gå till lekparken när barnets dag på daghemmet är slut. 

  Om barnet inom 14 dygn efter att det kommit hem från resa visar symptom – hur lindriga de än må vara – som tyder på coronavirus, skall barnet stanna hemma, och vårdnadshavaren skall antingen söka hjälp på digitaltjänsten Omaolo eller ta kontakt med hälsovården för ett coronatest.

  Jag har kommit hem från en vistelse utomlands och jag kan inte gå två veckor till arbetsplatsen. Kan jag få ett intyg från min läkare för att ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom från FPA? 

  Arbetsgivarens rekommendation om eller förordnande att stanna hemma är inte en grund för beviljande av dagpenning vid smittsam sjukdom. Det är inte frågan om karantän enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

  Ett karantänbeslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar kan fattas för en person som har bedömts vara utsatt för en allvarlig smittsam sjukdom och där karantän anses vara till nytta med tanke på den ifrågavarande situationen. Karantänbeslutet fattas av ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet. Sjukfrånvaro kan inte heller beviljas en person som inte uppvisar symptom.


  Karantän


  Frågor och svar angående småbarnspedagogiken


  Måste man betala för dagiset då barnet vårdas hemma? 

  Ja, det måste man. Vi har nu normalläge beträffande avgifterna.

  Hur är det med ensamförsörjare? 

  Alla barn är välkomna till dagis, om föräldrarna vill ha det så. Om man inte har någon dagisplats bör man söka om plats senast fyra månader före platsen behövs för barnet.

  Kommer småbarnspedagogiken att inskränkas i fortsättningen?

  Verksamheten i daghemmen och förskoleundervisningen fortsätter, men i den rådande situationen vore det bra om så många barn som möjligt kan stanna hemma. Vi rekommenderar att alla som har möjlighet till det låter sitt barn stanna hemma från daghemmet, familjedagvården och lekverksamhetens klubbar, eftersom vi vill trygga arbetsmöjligheterna för de föräldrar som arbetar i kritiska yrkesgrupper. Rekommendationen gäller både stadens daghem och privata daghem.

  Frågor och svar angående skolor

  Hur blir det med undervisningen i augusti? Börjar barnen i skolan på vanligt vis i skolans utrymmen?

  I grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter ges undervisningen i höst i huvudsak vid läroanstalterna, så i augusti är vi tillbaka i skolan igen. Vid skolor och läroanstalter iakttas THL:s föreskrifter om trygghet och hygien. Om coronaläget så kräver kan en del av undervisningen i grundskolorna skötas på distans. Även vid gymnasier och yrkesläroanstalter kan en del av undervisningen ges på distans.

  Ordnas det någon vår- och examensfest?

  Studentexamensfesterna har skjutits upp till hösten. Examensfesterna ordnas den 29 augusti i dagsgymnasierna och i IB-gymnasierna, och den 28 augusti i vuxengymnasierna. Om festligheterna inte kan arrangeras tryggt i augusti kan vårens studenter 2020 bli bjudna till en självständighets- och studentfest som ordnas i början av december 2020.

  Andra frågor gällande coronaviruset

  Jag är ensamförsörjare och orolig för att jag själv insjuknar på grund av coronaviruset. Hur klarar jag då av ta hand om mitt barn?

  Socialarbetarna vid barnfamiljers socialrådgivning hjälper dig. Telefonen betjänar vardagar kl. 9–12 på numret 09 3101 5454. Tjänsten har låg tröskel och du kan vända dig till oss om du är orolig. Vi kan tillsammans fundera på olika alternativ för hjälp i fall du skulle bli sjuk, så att du själv kan vila ut och bli återställd. Den elektroniska knappen ”Behöver hjälp” finns på www.hel.fi/familjestod. Om du vill ha rådgivning om socialtjänster eller veta hur du söker förmåner eller stöd, kan du ta kontakt med socialrådgivningen vid vuxensocialarbete vardagar kl. 9–16 på numret 09 310 44400. Du kan också gå in på chatten som finns på www.hel.fi/sosiaalineuvonta. Chatten betjänar på finska. 

  Stöd till ensamförsörjare vid eventuellt insjuknande 

  Inom tjänsterna för barnfamiljernas socialvård har man insett att ensamförsörjare kan behöva hjälp och stöd under undantagsförhållandena. Om du är orolig för att du insjuknar ger servicesystemet hjälp. Barnfamiljers socialrådgivning hjälper dig under vardagar kl. 9–12 på numret 09 3101 5454. Till oss kan man vända sig med låg tröskel. Vi kan tillsammans fundera på olika alternativ angående hjälp i en sjukdomssituation, så att barnets förälder kan vila ut och bli återställda. Den elektroniska knappen ”Behöver hjälp” finns på www.hel.fi/familjestod. Om du vill ha rådgivning om socialtjänster eller veta hur du söker förmåner eller stöd, kan du ta kontakt med socialrådgivningen vid vuxensocialarbete vardagar kl. 9–16 på numret 09 310 44400. Du kan också gå in på chatten som finns på www.hel.fi/sosiaalineuvonta. Chatten betjänar på finska. 

  18.08.2020 06:54