Hoppa till innehållet

Arkitekturen

I Helsingfors bildar nyklassicismen, jugendstilen, Alvar Aalto och nutidsarkitekturen en helhet. Helsingfors byggnader bjuder på en fascinerande resa genom århundraden och stilriktningar. Stadens arkitektur kan beskrivas som nordiskt avskalad och förfinad. I Helsingfors finns stadsdelar som formar arkitektoniska helheter och bra exempel på dessa är det historiska centrumet, gamla Eira och Skatudden.

Helsingfors färgschema

Helsingfors stadsbild har under tidens gång färgats enligt varierande principer. Med hjälp av byggnadstillsynsverkets söktjänst för Helsingfors fasadfärger är det möjligt att få en bild av de egenskaper som satt sin prägel på fasadfärgerna i Helsingfors under olika tidsperioder, från 1850 till 1960. Information om Helsingfors färgschema kan man söka med hjälp av kartan, områdets namn, tidsperioden eller adressen.

Helsingfors färgschema

Byggnadsritningar i den elektroniska tjänsten Lupapiste Kauppa

I  sen elektroniska tjänsten Lupapiste Kauppa finns huvud- och arbetsritningarna samt särskilda planer för nästa alla byggnader i Helsingfors. De övriga ritningarna är särskilda planer.

Till Lupapiste Kauppa

Arkeologisk forskning i Helsingfors

Förutom det arkeologiska forsknings- och dokumentationsarbetet följer stadsmuseet upp hur Helsingfors markanvändning planeras och ansvarar för myndighetsuppgifterna och sakkunniguppgifterna i fråga om fornlämningar, landskapsplanläggning, general- och detaljplaner.

Stadsmuseet


 

 19.03.2021 14:25