Hoppa till innehållet

Volontärverksamhet inom motion


Volontärverksamhet inom motionstjänsterna

Som bäst förnyas volontärverksamheten inom motion. Syftet med förnyelsen är att göra det möjligt för Helsingfors stad att erbjuda mer omfattande möjligheter till volontärverksamhet för dem som är intresserade av motion och friluftsliv och också gärna uppmuntrar och stöder andra för att röra sig.

Om du är intresserad av framtida möjligheter till volontärarbete inom motion eller vill bidra till förnyelsen, lämna dina kontaktuppgifter till projektkoordinator Sanna Miettinen, tfn 09 310 32594, sanna.r.miettinen@hel.fi, så kontaktar vi dig.21.10.2022 10:06