Hoppa till innehållet

Motionsrådgivningen Jump In – mot en aktivare vardag

Motionsrådgivningen Jump In är avsedd för Helsingforsungdomar i åldern 18–29 år. Under rådgivningen gör man tillsammans med en instruktör upp en personlig motions- och aktivitetsplan för tre månader i syfte att öka vardagsaktiviteten och en aktiv livsstil bland unga. Processen omfattar även kontrollmätningar samt möjlighet till träning i smågrupper.

Du kan söka dig till motionsrådgivningen Jump In genom att ta kontakt med motionsrådgivaren Nelli Laustio, nelli.laustio@hel.fi eller tfn 040 657 3166.

  • Servicen är avgiftsfri och man behöver inte förbinda sig till verksamheten
  • Verksamheten är en del av idrottsverkets NYT-projekt


06.12.2019 11:03