Hoppa till innehållet

KouluPT

Bakgrund:

KouluPT-verksamheten är Helsingfors stads kostnadsfria motionsrådgivningstjänst med låg tröskel för ungdomar i högstadieåldern. Den ingår i stadens välfärdsarbete, vars mål är att främja ungdomarnas övergripande välbefinnande.

En av åtgärderna är att öka ungdomarnas aktivitet, eftersom antalet ungdomar som inte rör på sig är stort och antalet barn och unga som rör på sig tillräckligt mycket minskar vid övergången från lågstadiet till högstadiet och vidare till andra stadiet.

Verksamhetens utgångspunkt är de nationella Move!-mätningarna, enligt vilka 40 procent av eleverna i åk 8 i Helsingfors har en fysisk funktionsförmåga som kan göra det svårt att orka i vardagen.

KouluPT-verksamheten genomförs i ett nära samarbete med skolorna och skolhälsovården. KouluPT-verksamheten erbjuder skolorna och skolhälsovården möjlighet att hänvisa till verksamheten de ungdomar som baserat på resultaten från Move!-mätningen behöver stöd. Inom kouluPT-verksamheten kan den unga tillsammans med en handledare bekanta sig med idrottsutbudet i sitt bostadsområde, delta i kouluPT-smågruppsverksamheten i sitt bostadsområde och sporras att röra på sig självständigt.

KouluPT-processen

När skolans kontaktperson har talat om saken med den unga och hens vårdnadshavare, kontaktar skolan en kouluPT-handledare,som kommer överens om det första mötet med den unga.

Under den första kouluPT-träffen bekantar sig den unga tillsammans med handledaren med motionsmöjligheterna i området, både självständig och ledd motion, och den unga hänvisas till motionsmöjligheter som passar just hen (självständig motion, modellen för hobbyverksamhet, FunAction, HarrastusStartti, handledd verksamhet i föreningar).

Om ingen lämplig motionsform hittas bland de befintliga tjänsterna eller om den unga har behov av långvarigare handledning, finns det möjlighet att delta i kouluPT-verksamhetens smågruppshandledning eller i individuell handledning (6 mån.). Här planeras verksamheten tillsammans med den unga utgående från de önskemål och behov som framkommit i startenkäten.

Inom KouluPT-verksamheten träffar den unga kouluPT-handledaren ungefär två gånger per månad. Mellan träffarna hålls kontakt med hjälp av mobilapplikationen HeiaHeia där handledaren kan med hjälp av aktiverande vardagsutmaningar uppmuntra den unga att röra på sig.

Hur deltar man?

Varje område har en ansvarig kouluPT-handledare som ansvarar för verksamheten i området. Ungdomar, vårdnadshavare, lärare och representanter för skolhälsovården – kontakta kouluPT-handledaren i ditt område så får du anvisningar om hur du inleder kouluPT-processen.

Östra området:
Viivi Wallenius: viivi.wallenius@hel.fi, tfn 040 652 2056
Jani Jämsä: jani.jamsa@hel.fi, tfn 040 610 7966

Nordöstra området:
Samuli Hynninen: samuli.hynninen@hel.fi, tfn 040 351 1039

Västra och norra området:
Ville Kujala: ville.kujala@hel.fi, tfn 040 186 2758

Södra och mellersta området:
Viivi Wallenius: viivi.wallenius@hel.fi, tfn 040 652 2056
Jani Jämsä: jani.jamsa@hel.fi, tfn 040 610 7966

Sydöstra regionen:
Jonna Kotivesi: jonna.kotivesi@hel.fi, tfn 040 156 2581

Svenskspråkiga högstadieskolor:
Jonna Kotivesi: jonna.kotivesi@hel.fi, tfn 040 156 2581

Mer information:
Projektkoordinator Viivi Wallenius
viivi.wallenius@hel.fi, tfn 040 652 205623.06.2022 09:02