Hoppa till innehållet

Aktiivix motionsrådgivning

Målet med motionsrådgivningen Aktiivix är en aktiv livsstil som eftersträvas genom individuell motionsrådgivning och livsstilshandledning.

De som deltar i motionsrådgivningen uppmuntras att leva en aktivare vardag och öva sig i att leva en aktivare livsstil för att öka välbefinnandet under ett halvt års tid under handledning av en motionsrådgivare.

Under den tiden har man fyra personliga möten med motionsrådgivaren. Framstegen följs upp genom motivations- och aktivitetsförfrågningar samt antropometriska mätningar. Dessutom uppmuntras klienterna till en regelbunden livsrytm genom elektroniska sporrningsbrev som kommer varje månad.

Separata stödåtgärder är kamratstödsgrupperna som träffas varje vecka, idrottsverkets motionsgrupper med låg tröskel och annat skriftligt stödmaterial samt råd om regelbundna och hälsosamma matvanor.

Om det har konstaterats att du har typ 2-diabetes eller om riskpunkterna för diabetes är >12 eller du har en kraftig övervikt, BMI >30, kan du boka tid för en personlig motionsrådgivning.

För närvarande kan du söka dig till motionsrådgivningen Aktiivix via hälsostationerna i Norra, Nordöstra, Östra och Södra Helsingfors.

Norra Helsingfors
tfn. 040 351 6379

Södra Helsingfors
tfn. 09 310 87858 och 050 401 3629

Östra Helsingfors
tfn. 09 310 87966 och 040 352 9308

Nordöstra Helsingfors
tfn. 09 310 87512 och 050 593 344706.12.2019 11:03