Hoppa till innehållet

Motionsrådgivning

Motionsrådgivning, foto: Rodeo

Motionsrådgivningen är avsedd för personer som av en eller annan anledning inte rör på sig tillräckligt med tanke på sin hälsa och som behöver stöd med att komma igång med att motionera.

Motionsrådgivningen är en kostnadsfri 3–6 månader lång process som inleds med att motionsrådgivaren utarbetar tillsammans med kunden en plan med målet att åstadkomma en aktivare vardag och livsstil. Utgångspunkten för motionsrådgivningen är kundens egna intressen och möjligheter att öka på mängden av motion.

Helsingfors idrottstjänster erbjuder motionsrådgivning för flera målgrupper.14.11.2022 14:59

Motionsrådgivning för vuxna 30–63-åringar

Motionsrådgivningen för vuxna är avsedd för personer i åldern 30–63 år som har diagnostiserats med typ 2 diabetes eller som har över tolv riskpoäng för diabetes eller tydlig övervikt och ett BMI på över 30. Den personliga motionsrådgivningen pågår sex månader.

Motionsinfo

Motionsinfo (Liikuntainfo) är ett bra tillfälle att diskutera med experter, få rekommendationer om motion och fråga efter tips för att börja med en hobby.

Motionsrådgivning för unga och unga vuxna 16–29-åringar

Motionsrådgivningen är avsedd för unga och unga vuxna mellan 16 och 29 år som inte rör på sig tillräckligt mycket med tanke på sin hälsa och som behöver stöd med att komma igång med att motionera.

Motionskurser

Målet för kultur - fritidssektorn är att erbjuda lättillgängliga motionsmöjligheter av hög kvalitet till ett rimligt pris för Helsingforsbor, för vilka regelbunden motion är särskilt viktigt med tanke på hälsan.

SkolPT

SkolPT-verksamheten är Helsingfors stads kostnadsfria motionsrådgivningstjänst med låg tröskel för ungdomar i högstadieåldern.