Hoppa till innehållet

Motionsrådgivning

Motionsrådgivning, foto: Rodeo

Kultur- och fritidssektorn erbjuder många möjligheter till motionsrådgivning.23.06.2022 09:05

Aktiivix

Målet med motionsrådgivningen Aktiivix är en aktiv livsstil som eftersträvas genom individuell motionsrådgivning och livsstilshandledning.

Motionsinfo

Motionsinfo (Liikuntainfo) är ett bra tillfälle att diskutera med experter, få rekommendationer om motion och fråga efter tips för att börja med en hobby.

Motionsrådgivningen Jump In – mot en aktivare vardag

Motionsrådgivningen Jump In är avsedd för Helsingforsungdomar i åldern 17-29 år

Liikkujax-kursen

Syftet med kursen är att med hjälp av motionsrådgivning och -försök öka vardagsaktiviteten bland deltagarna och uppmuntra dem till regelbunden motion.

Motionskurser

Målet för kultur - fritidssektorn är att erbjuda lättillgängliga motionsmöjligheter av hög kvalitet till ett rimligt pris för Helsingforsbor, för vilka regelbunden motion är särskilt viktigt med tanke på hälsan.

KouluPT

KouluPT-verksamheten är Helsingfors stads kostnadsfria motionsrådgivningstjänst med låg tröskel för ungdomar i högstadieåldern.