Hoppa till innehållet

Specialgrupper

Motion för specialgrupper, foto: Maarit Hohteri

Med anpassad motion avses motion som främjar hälsan och funktionsförmågan, med vilken man bidrar till att personerna så självständigt som möjligt klarar av vardagen. Vid instruktion av klienter som behöver särskilt stöd beaktar man personernas behov så att de kan idka motion trots skador eller sjukdom. Klienten kan vid behov ta med sig sin egen assistent till timmen. Anpassade motionen är avsedd för handikappade och långtidssjuka vuxna personer samt äldre personer som på grund av nedsatt funktionsförmåga inte kan delta i annan motionsverksamhet. I utbudet finns bland annat olika former av gymnastik, självständig träning i gym och bassäng, instruerad gymträning och olika former av vattengympa.

Kursutbudet på finska finns här


Svenskspråkiga verksamheten 6.9-17.12.2021


Vattengymnastik

Kampens motionscenter

Mån kl. 14.15-14.45 D+H

Tis kl. 10.30-11.00 D+H


Balansgång

Kampens motionscenter

Tis kl. 14-14.50 D+H


Närmare upplysningar vardagar kl. 8.15 - 16.00 ger svenskspråkig idrottsinstruktör Mia Karvonen, tel. 09 310 87817.16.08.2021 09:22

Beskrivning av timmarnas innehåll

På den här sidan hittar du beskrivningar av olika motionstimmar, listade i alfabetisk ordning.

Specialsimningskort

Specialsimningskortet beviljas helsingforsare för simning på egen hand och det berättigar innehavaren att använda Helsingfors simhallar under deras öppettider