Hoppa till innehållet

Personer i arbetsför ålder

Motionsgrupperna för personer i arbetsför ålder, foto: Nina Kaverinen

OBS!

Priset för annulerade motionskurser gottgörs genom rabatter på framtida deltagaravgifter.
Läs mera här

OBS!

Helsingfors kultur och fritidssektorns tjänster stängda tills vidare

Helsingfors stads kultur- och fritidssektorns tjänster (biblioteken, biblioteksbussarna, kulturcentren, museerna, ungdomsgårdarna och alla idrottsanläggningar inomhus) är stängda till och med onsdagen 18.3. Kultur- och fritidssektorn söker alternativa sätt att producera kultur-, biblioteks- och idrottstjänster och ungdomstjänster. De människor som nu stannar hemma behöver allt fler saker att göra, stöd, glädje och gemensamma erfarenheter. Vi kommer att informera om alternativa tjänster så fort som möjligt. Mer information


Motionsgrupperna för personer i arbetsför ålder är riktade till Helsingforsbor på alla konditionsnivåer. Målet är att få stadsborna att motionera mera samt att erbjuda motionstjänster som upprätthåller hälsan och arbetsförmågan.

Motionsgrupperna indelas i grupper på olika nivåer på basis av innehållet, effekten och svårighetsnivån. Gruppindelningen gör det lättare att hitta en lämplig motionsform.

I utbudet finns bland annat vattengymnastik, gymnastik, simskolor, ledd gymträning.

enkel/lätt
medeltung
effektiv/avancerad

Kursutbudet på finska finns här

Svenskspråkiga verksamheten

Obs! Stadens alla evenemang och kurser är inställda!

  • Konditionssalsträning
  • Introduktion i användandet av konditionssalsmaskinerna.
  • Möjlighet till individuellt program.

Närmare upplysningar vardagar kl. 8.15 -16.00 ger svenskspråkig idrottsinstruktör Mia Karvonen, tel. 09 310 87817.01.04.2020 08:53

Beskrivning av timmarnas innehåll

På den här sidan hittar du beskrivningar av olika motionstimmar, listade i alfabetisk ordning.

Gruppmotion för kvinnor

Gruppmotion för kvinnor – motionstjänster för invandrarkvinnor

Regionala motionstjänster

Regionala motionstjänster är en del av förortens servicenätverk som svarar på invånarnas behov genom att erbjuda mångsidiga motionstjänster.

Handledning och utarbetande av ett gymprogram

Förfrågningar och tidsbokningar

Konditionstest

För mer information och tidsbokning

Motionsrådgivning

Kultur- och fritidssektorn erbjuder många möjligheter till motionsrådgivning.