Hoppa till innehållet

Personer i arbetsför ålder

Motionsgrupperna för personer i arbetsför ålder, foto: Nina KaverinenI sommar 2021 arrangeras de avgiftsfria parkgympor och ledda motionsgrupper (ingen förhandsanmälan) >>

Motionsgrupperna för personer i arbetsför ålder är riktade till Helsingforsbor på alla konditionsnivåer. Målet är att få stadsborna att motionera mera samt att erbjuda motionstjänster som upprätthåller hälsan och arbetsförmågan.

Motionsgrupperna indelas i grupper på olika nivåer på basis av innehållet, effekten och svårighetsnivån. Gruppindelningen gör det lättare att hitta en lämplig motionsform.

I utbudet finns bland annat vattengymnastik, gymnastik, simskolor, ledd gymträning.

enkel/lätt
medeltung
effektiv/avancerad

Kursutbudet på finska finns här

Svenskspråkiga verksamheten

  • Konditionssalsträning
  • Introduktion i användandet av konditionssalsmaskinerna.
  • Möjlighet till individuellt program.

Närmare upplysningar vardagar kl. 8.15 -16.00 ger svenskspråkig idrottsinstruktör Mia Karvonen, tel. 09 310 87817.30.06.2021 18:54

Beskrivning av timmarnas innehåll

På den här sidan hittar du beskrivningar av olika motionstimmar, listade i alfabetisk ordning.

Gruppmotion för kvinnor

Gruppmotion för kvinnor – motionstjänster för invandrarkvinnor

Regionala motionstjänster

Regionala motionstjänster är en del av förortens servicenätverk som svarar på invånarnas behov genom att erbjuda mångsidiga motionstjänster.

Handledning och utarbetande av ett gymprogram

Förfrågningar och tidsbokningar

Konditionstest

För mer information och tidsbokning

Motionsrådgivning

Kultur- och fritidssektorn erbjuder många möjligheter till motionsrådgivning.