Hoppa till innehållet

Gruppmotion för kvinnor


Gruppmotion för kvinnor – motionstjänster för invandrarkvinnor

Syftet med projektet är att främja integration av kvinnor med invandrarbakgrund med hjälp av motion. Projektet siktar på att aktivera invandrarkvinnor att motionera och härigenom bidra till deras välbefinnande, delaktighet och sociala förhållanden. Med hjälp av projektet strävar man dessutom efter att öka motionsmöjligheterna för invandrarkvinnor. Även finländska kvinnor är välkomna med. Projektet får statsbidrag från utbildnings- och kulturministeriet. Som metoder används bland annat kamratledarutbildningar, motionskurser samt inriktad individuell motionsrådgivning och motionsrådgivning i grupp. Verksamheten riktas i synnerhet till kvinnor som är hemma och har dåliga språkkunskaper och låg utbildningsnivå.

  • Simturer för kvinnor
  • Gym
  • Vattengymnastik
  • Motionsgrupper
  • Mångkulturella danslektioner
  • Fotboll

Motionsinfo för grupper av invandrar

En idrottsinstruktör besöker grupper av invandrar en gång. Under informationsmötet berättar instruktören om motionens effekter och motionsrekommendationerna samt möjligheterna till motion i Helsingfors. I samband med besöket kan också ordnas en kort ledd motionsstund. Om du vill ordna ett informationsmöte om motion för din grupp, ring 040 705 9767.

Mer information

Ansvarig idrottsinstruktör Laura Nokkala, laura.nokkala@hel.fi tfn 040 705 976706.12.2019 11:01