Hoppa till innehållet

Beskrivning av timmarnas innehåll

Nedan hittar du kursbeskrivningar på instruerad motion som servicehelheten för idrott erbjuder. Vi erbjuder idrott och motion för människor i alla åldrar och av beskrivningarna framgår noggrannare vad kurserna går ut på. Utbudet består av bl.a. seniorbic, simskolor, konstgymnastik och instruerad gymträning. Välkommen!

Simskolor för barn

Nybörjarkurs
Simskolan är avsedd för barn i åldern fem år och uppåt som inte är simkunniga. På kursen tränar vi på att vänja oss vid vattnet, doppa oss, flyta, glida och övar grunderna i simning. Målet är att deltagarna ska lära sig grunderna i simning och att njuta av vattnet

Fortsättning på nybörjarkurs
Simskolan är avsedd för barn i åldern 5-6 år som inte kan simma men som kan dyka så de inte rör botten med armar och ben. På kursen övar vi att flyta, glida och att simma bland annat hundsim och elementärt ryggsim. Målet är att deltagarna ska lära sig att simma och njuta av vattnet.

Fortsättningskurs
Simskolan är avsedd för över 6-åriga barn som kan simma minst tio meter. På kursen förstärker vi färdigheterna i hundsim och ryggsim, övar olika delområden inom bröstsim, simsträckor i sin helhet samt hopp och dykningar. Undervisningen sker i regel i en stor bassäng.

Teknik 1
Simskolan är avsedd för barn som kan simma 25 meter på mage och rygg utan avbrott. På kursen övar vi delområden inom olika simtekniker (rygg-, fri-, och bröstsim), hopp, grunderna i vattenräddning och simuthållighet. Målet är att deltagarna ska uppnå mångsidiga simfärdigheter.

Teknik 2
Simskolan är avsedd för barn som kan simma 200 meter utan avbrott. På kursen tränar vi olika simtekniker (rygg-, fri- och bröstsim), simvändningar, hopp och livräddning. Beroende på gruppen kan vi också öva grunderna i fjärilsim. Målet är att deltagarna ska uppnå mångsidiga simfärdigheter.

Junior Lifesaver
Livräddningsklubben är avsedd för flickor och pojkar i åldern 9–15 år. På kursen tränar vi hur vi kan rädda oss själva och andra med rätta redskap och metoder.

Vattenäventyr
Vattenäventyr är ett mångsidigt, roligt och effektivt sätt att bekanta sig med motion i vatten. Vattenäventyrstimmen består av olika uppgifter, teknikbanor samt övningar i livräddning och konstsimning. Målet med vattenäventyret är att deltagarna ska förbättra sina simfärdigheter och bekanta sig med vattenelementet genom gruppaktiviteter.

Bollspel för familjer
Bollspel för familjer erbjuder barn under 9 år med föräldrar möjlighet att prova på olika bollspel.

EasySport
Lätt, mångsidig och meningsfull EasySport-motion för skolelever. Förmånlig eller helt gratis verksamhet för lågstadieelever – i samarbete med idrottsföreningar från Helsingfors. För närmare information gå in på www.easysport.fi (på finska).

FunAction
Hobbymotion för ungdomar i åldern 13-17 år. Verksamhetsidén är att producera motionstjänster av hög kvalitet enligt ungdomarnas önskemål i samarbete med olika aktörer. Ungdomsgruppen ”Funarit” deltar i planeringen av verksamheten, är aktiv som kamratinspiratör samt deltar i evenemang som volontärer. För närmare information gå in på www.funactionnuorille.fi (på finska).

Simskola för specialbarn, nybörjare
För barn som inte har förutsättningar att delta i de allmänna simskolorna för barn, till exempel rörelsebegränsade, utvecklingsstörda, dysfatiska eller andra barn som behöver särskilt stöd. På kursen lär vi oss grunderna i simning. Målet är att deltagarna ska lära sig grunderna i simning eller att simma. Undervisning ges individuellt enligt varje barns färdighetsnivå. Assistenter kan vara med i bassängen.

Simskola för specialbarn, fortsättning
För barn som inte har förutsättningar att delta i de allmänna simskolorna för barn, till exempel rörelsebegränsade, utvecklingsstörda, dysfatiska eller andra barn som behöver särskilt stöd. Förutsättningen för att kunna delta är att man kan simma tio meter. På kursen förstärker vi färdigheterna i hundsim och ryggsim, övar olika delområden inom bröstsim, simsträckor i sin helhet samt hopp och dykningar. Undervisning ges individuellt enligt varje barns färdighetsnivå. Assistenter kan vara med i bassängen.

Vattengymnastik för specialbarn
Gruppen är avsedd för rörelsehindrade och utvecklingsstörda barn och unga som fyllt fem år. Målet är att utveckla simfärdigheter och färdigheter i vattenmotion individuellt med beaktande av invaliditetsgraden. Bassängen och undervisningen i den förutsätter att varje barn har en egen personal assistent (som man ska skaffa själv).

Simgrupper för hörselskadade barn
Undervisningen sker i smågrupper på teckenspråk. Du kan också anmäla dig per sms, tfn 050 570 4412 (deltagarens namn och grupp).

Övrig verksamhet för barn och unga

Familjemotion 2-3-åringar
En gemensam ledd motionstimme för barn och deras föräldrar. Timmen består av motionsövningar, spel och lekar.

Konstgymnastik 3-4-åringar
Motionslekar och mångsidig konstmotion för barn.

Konstgymnastik 5-6-åringar
Motionslekar och mångsidig konstmotion för barn.

Motorikgympa
Gympan är avsedd för barn som har svårare att lära sig motoriska färdigheter, till exempel barn som är motoriskt klumpiga, lindrigt rörelsebegränsade eller överviktiga. Målet är att utveckla de motoriska färdigheterna såsom balans, koordination och kroppskontroll och -kännedom samt aktiviteten i grupp med hjälp av olika lekar, spel och motionsövningar. Barnet måste ha förmåga att fungera i grupp.

FunAction start
Motionsgruppen är riktad till överviktiga ungdomar i ålder 12–15 år som endast motionerar lite eller inte alls. I gruppen provar vi på olika idrottsgrenar och samtidigt uppmuntrar de unga till att motionera på egen hand. Utgångspunkten är de ungas egna önskemål och preferenser.

Gympa för personer i arbetsför ålder

LIVlättgympa (enkel/lätt)
Lämpar sig för nybörjare, överviktiga och personer som i övrigt behöver lättare motion. Lätt, enkel och mångsidig grundläggande gympa för nybörjare. Rörelserna utförs huvudsakligen stående.

LIVtema (enkel/lätt, medeltung, effektiv/avancerad)
Timmens innehåll, effekt och kravnivå varierar alltefter tema. De tematiska timmarna ger variation och omväxling till det normala utbudet. Temana beskrivs i bilagan som medföljer gympakortet. Ändringar i temana kan förekomma.

Foam roller-timme (enkel/lätt)
Träning med låg intensitet i syfte att förbättra rörligheten och muskelbalansen. Som redskap används en rulle av skumgummi.

LIVcircuit (medeltung)
Mångsidig timme som utvecklar syreupptagningsförmågan och muskelkonditionen. Under timmen gör vi rörelser som tränar muskelkonditionen i hela kroppen genom att flytta oss mellan olika övningspunkter. Timmen inleds med uppvärmning och avslutas med stretchning. Vi använder oss av redskap.

LIVcore (medeltung)
Effektiv coreträning. Timmen omfattar en kort inledande uppvärmning, muskelkondition samt avslutande stretchning. Under timmen tränas coremusklerna och kroppskontrollen mångsidigt. Vi använder hjälpmedel i mån av möjlighet.

LIVmåbra (enkel/lätt)
En lätt timme med energi och välbefinnande för alla. Timmen består av enkla öppnande rörelser som utvecklar rörligheten och den grundläggande konditionen. Under timmen kan redskap användas.

LIVkettlebell (effektiv/avancerade)
En timme som utvecklar såväl muskelstyrkan och hållbarheten som balansen. Som redskap används kettlebells av olika vikt. Övningarna består mångsidiga rörelser för hela kroppen där vi tränar många muskelgrupper åt gången. Timmen består av uppvärmning, tekniska övningar och rörelseserier. Passar utmärkt för både män och kvinnor.

LIVlatino (medeltung)
Medryckande gympatimme med fartfyllda latinorytmer. Timmen utvecklar uthålligheten, muskelkonditionen samt kroppskontrollen. Under latinotimmen njuter vi av musiken och har roligt tillsammans med de andra i gruppen.

LIVpuls (effektiv/avancerade)
En timme som utvecklar syreupptagningsförmågan. Timmen omfattar effektiva stegserier och muskelkonditionsträning samt avslutande stretchning. Största delen av timmen består av pulshöjande träning. Muskelkonditionsdelen fokuserar främst på core- och benträning. Under timmen kan man använda redskap.

LIVstretchning (enkel/lätt)
En kort och lätt inledande uppvärmning följd av mångsidig stretchning och rörlighetsövningar för hela kroppen. Uppvärmningen innehåller inte stegserier. Timmen kan också inbegripa en avslappningsdel.

LIVstyrka (medeltung)
En timme som utvecklar muskelstyrkan. Efter en enkel och kort uppvärmning utför vi mångsidiga muskelkonditions- och styrkeövningar för hela kroppen. Timmen avslutas med stretchning. Under timmen kan vi använda redskap, till exempel stänger, hantlar, gummiband eller stepbrädor.

Mammaträning, barn under 3 år
Mångsidig grundläggande gympa för föräldrar (mammor/pappor) med små barn. Timmen omfattar en effektiv uppvärmning, muskelkondition och stretchning. 0-3-åriga barn kan tas med till timmen.

Gympa för karlar (medeltung)
En timme, avsedd för män, som på ett mångsidigt sätt utvecklar muskelkonditionen. Timmen omfattar en lätt inledande uppvärmning, muskelkondition och avslutande stretchning. Timmen passar för män i alla åldrar.

XXL-gympa (enkel/lätt)
Gruppen är avsedd för överviktiga vuxna personer (BMI 30 eller mer) som vill börja motionera. Syftet är att alla rör sig efter egen kraft och kondition. Timmen omfattar enkla steg, muskelkondition och avslutande stretchning.

Simskolor för människor i arbetsför ålder

Nybörjarkurs
Kursen är avsedd för vuxna personer som inte är simkunniga. På kursen tränar vi på att vänja oss vid vattnet, flyta, glida och simma på mage och rygg. Målet är att deltagarna ska lära sig att simma.

Teknik
Kursen är avsedd för vuxna som kan simma. På kursen förbättras de olika delområdena av simning, såsom simtekniker, livräddning och dykning.

Seniorgympa

SeniorCircuit (medeltung)
En mångsidig timme som förbättrar muskelkonditionen, uthålligheten och balansen. Under timmen rör man sig mellan olika övningar. Den omfattar också en gemensam uppvärmning och en återhämtande stretchning på slutet.

SeniorCore (medeltung)
En timme som utvecklar balansen, kroppskontrollen och koordinationen. Timmen består av en enkel uppvärmning, rörelser som utvecklar balansen och kroppskontrollen samt övningar som förbättrar rörligheten. Tempot är lugnt och timmen avslutas med en kort stretchning.

SeniorPuls (effektiv/avancerad)
Rask och pulshöjande gympa för seniorer. Den inledande uppvärmningen följs av stegserier, effektiv muskelkondition och i slutet av timmen återhämtande stretchning.

SeniorAckompanjemang (medeltung)
Pianoackompanjerad mångsidig gympa där man njuter av levande musik. Timmen omfattar inledande uppvärmning, muskelkondition och stretchning.

SeniorStretchning (enkel/lätt)
Avslappnande muskelkonditionstimme där vi efter en lätt inledande uppvärmning mångsidigt stretchar igenom alla kroppens muskelgrupper. På timmen minskar vi muskelspänningar, förbättrar rörligheten i lederna och slappnar av i kroppen.

SeniorStyrka (effektiv/avancerade)
En timme som utvecklar muskelstyrkan för seniorer. Efter en enkel och kort uppvärmning utför vi mångsidiga muskelkonditions- och styrkeövningar för hela kroppen. Timmen avslutas med stretchning. Under timmen kan vi använda redskap, till exempel stänger, hantlar, gummiband eller stepbrädor.

Seniordans (enkel/lätt)
En glad och avslappnad dansform utvecklad för äldre, vars steg passar för äldre personer. Seniordanserna grundar sig på europeiska folkdanser och som musik används favoritlåtar under årens lopp. Under timmarna dansar man i par, grupp och ensam, så man kan komma även utan par.

SeniorLatino (effektiv/avancerade)
Medryckande gympatimme med fartfyllda latinorytmer. Timmen utvecklar uthålligheten, muskelkonditionen samt kroppskontrollen. Under latinotimmen njuter vi av musiken och har roligt tillsammans med de andra i gruppen.

Gympa och motionsgrupper för specialgrupper

Grupp med kreativa rörelser för personer med utvecklingsstörning
Avsikten med gruppen är att stödja välbefinnandet genom dans och rörelser. I grupperna undersöks sambandet mellan kroppen och sinnet med olika kreativa metoder. Deltagandet kräver ingen tidigare erfarenhet av dans eller andra speciella färdigheter.

Hallvattengymnastik
Mångsidig gympa där man utnyttjar vattenmotståndet. Effekten kan ökas med redskap.

Vattengympa för personer med utvecklingsstörning
I vattengympan tränar vi muskelkondition, balans, uthållighet och rörlighet med hjälp av vattenmotståndet och olika redskap. Träningen sker i en grund bassäng där fötterna når botten.

Lätt gympa (enkel/lätt)
Lätt och enkel grundläggande gympa där målet är att bevara och förbättra muskelstyrkan, rörligheten och balansförmågan. Övningarna kan effektiveras med olika redskap, till exempel käppar, gummiband och hantlar.

Balans- och styrketräning (enkel/lätt)
I grupp tränar vi färdigheter som behövs för en god balans och säker rörlighet. Gruppen är avsedd för personer som har särskilt svårt att hålla balansen eller använda rörelsehjälpmedel (käpp eller rollator). Du kan också ta med dig din egen personliga assistent till timmen. Vi använder många olika redskap i övningarna.

Stolgympa (enkel/lätt)
I gruppen gympar vi mångsidigt medan vi sitter på en stol. Gruppen är avsedd för personer som har en klart begränsad rörelseförmåga. Under timmen tränar vi bland annat uthållighet, muskelkondition och balans. Vid behov kan den egna assistenten vara med under träningen.

Ackompanjerad gympa (enkel/lätt)
Lätt och enkel pianoackompanjerad gympa där vi njuter av levande musik. Timmen omfattar inledande uppvärmning, muskelkondition och stretchning.

Motionsgrupp för personer med utvecklingsstörning
Mångsidig grundläggande motion där målet är att bevara och förbättra konditionen och funktionsförmågan. Vid behov kan personliga assistenter delta i träningen.

Vattengympa

Vattengympa
I vattengympa tränar vi muskelkondition, balans, uthållighet och rörlighet med hjälp av vattenmotståndet och olika redskap. Träningen sker i en grund bassäng där man når botten.

Vattengympa XXL-grupp
Gruppen är avsedd för överviktiga vuxna (BMI 30 eller mer) som vill börja motionera. Syftet är att alla rör sig efter egen kraft och kondition.

Gympa på djupt vatten
I gympan på djupt vatten når man inte botten och som hjälp används vattenlöpningsbälten eller andra redskap. Den är en utmärkt timme som utvecklar kontrollen i hela kroppen och stärker de djupa musklerna. Deltagarna ska vara simkunniga.

Vattenlöpning
I vattenlöpning når man inte botten och som hjälp används vattenlöpningsbälten. Vattenlöpning är en effektiv träningsform som utvecklar muskelkonditionen i hela kroppen. Under timmen lär vi oss den korrekta löptekniken och med hjälp av olika övningar gör vi träningen effektivare.

Vattengympa för specialgrupper
Mångsidig gympa där man utnyttjar vattenmotståndet för personer med begränsad funktionsförmåga eller rörlighet. Under timmen kan vi använda oss av redskap i den mån deltagarnas individuella utgångspunkter det tillåter. Gravt rörelsehindrade klienter kan vid behov ta med sig sin personliga assistent.

Gymträning

Startkurs för gymträning
Under kursen lär du dig grunderna i gymträning och hur gymapparaterna används. Kursen ger färdigheter i att på egen hand börja träna på gym. I kursen ingår handledning i hur man använder de olika apparaterna samt ett personligt träningsprogram.

Ledd gymträning
Ett tryggt sätt att träna på gym under ledning av en instruktör. I början av timmen värmer vi upp och i slutet stretchar vi tillsammans.

Gymträning för specialgrupper
Ledd gymträning för personer med begränsad funktionsförmåga eller rörlighet. I timmen ingår en gemensam uppvärmning och en avslutande stretchning. Målet med timmen är att bevara och förbättra funktionsförmågan ur individuella utgångspunkter. Gravt rörelsehindrade klienter har möjlighet att vid behov ha med sig sin personliga assistent.

Träning på egen hand på gym och i bassäng för specialgrupper
Personer som ingår i specialgrupper har möjlighet att träna på egen hand eller med en assistent på gymmet eller i bassängen.

Handledning i hur man använder gymapparater för seniorer och specialgrupper
Handledning och rådgivning i hur man använder apparaterna på gymmet. Handledningen är avgiftsfri och kräver ingen förhandsanmälan.06.12.2019 11:01