Motionsföreningar

Motions- och idrottsföreningarna i Helsingfors ordnar verksamhet inom många olika grenar. På den här webbplatsen finns kontaktuppgifter till Helsingfors idrottsföreningar. Informationen baserar sig på föreningarnas ansökningar om bidrag.

Motionsföreningar (på finska)DELA
05.09.2017 09:44