Hoppa till innehållet

Motionsföreningar

Helsinki Cup, foto: Konsta Linkola

Motions- och idrottsföreningarna i Helsingfors ordnar verksamhet inom många olika grenar. På den här webbplatsen finns kontaktuppgifter till Helsingfors idrottsföreningar. Informationen baserar sig på föreningarnas ansökningar om bidrag.

Motionsföreningar (på finska)06.12.2019 11:04

Ansökan om förenings- och evenemangsbidrag

Idrotts- och specialorganisationer kan ansöka om bidrag för sin verksamhet.

Bokning av idrottsutrymmen

Mer information om ansökan om fortlöpande och enskilda turer i idrottsverkets idrottslokaler.

Belöning till Helsingforsidrottare

Helsingfors stad belönar varje år stadens idrottare på många sätt.

Föreningsparlamentet

Föreningsparlamentet, som grundades 2009, är en samarbetsorganisation mellan idrottsföreningarna och Helsingfors stads idrottsväsen.