Hoppa till innehållet

Badvattnets kvalitet och algläget

Helsingfors stads miljötjänsters enhet för miljöhälsa övervakar under säsongen för simning utomhus (15 juni – 31 augusti) regelbundet vattenkvaliteten vid 25 badstränder. 

Badvattnets kvalitet

Vattnets hygieniska kvalitet vid badstränder bedöms genom bestämning av förekomsten av intestinala enterokocker och bakterierna Escherichia coli i prover, kontrollplan (pdf). Mängden blågröna alger bedöms sinnesmässigt vid provtagningarna.

I badvattenprover som tagits tidigare år har man tidvis upptäckt förhöjda halter av avföringsbakterier vid Marudds, Lillforsens, Baggböles och Staffansslätens badstränder. Kvaliteten på naturvattnet varierar också vanligtvis, men vid Marudds badstrand kan kvaliteten tidvis vara avsevärt försämrad. Orsaken till försämrad vattenkvalitet är fortfarande oklar. Orsakerna utreds fortsättningsvis.

Vattenkvaliteten försämras vid Lillforsens, Baggböles och Staffansslätens badstränder i samband med kraftiga regn, när regnvattnet sköljer med sig mikrober från markytan ner i vattnet.

Helsingfors miljötjänster rekommenderar att man undviker att bada vid Marudds badstrand under sommaren 2022 och vid Lillforsens, Baggböles och Staffansslätens badstränder i samband med kraftiga regn under sommaren 2022. Vattenkvaliteten följs upp mer intensivt under sommaren.

Mängden blågröna alger och vattentemperatur på övervakade stränder kan följas i Utemotionskarta-tjänsten.

Badvattenklassificeringen

Kvaliteten på vattnet vid Helsingfors stora allmänna badstränder klassificerades i fyra klasser (utmärkt-bra-tillfredsställande-dålig). Klassificeringen påverkas av mängderna intestinala enterokocker och bakterier Escherichia coli. Klassificeringen uppdateras årligen.

Blågröna alger

Mängden blågröna alger börjar i allmänhet öka i juli och i månadsskiftet juli–augusti förekommer de oftast mest rikligt. Blågröna alger syns i vattnet som små mängder grönaktiga eller gulaktiga stickor och klimpar. Rikliga mängder blågröna alger kan samlas på vattenytan till algflak och algmassor som drivit i land kan påminna om tjock målarfärg eller ärtsoppa. Blågröna alger har en karakteristisk, unken lukt.

Om du upptäcker blågröna alger i badvattnet ska du undvika att bada i det. Du ska inte låta små barn gå i vattnet när blågröna algerna blommar, så att barnen inte får vatten innehållande blågröna alger i sin mun. Du kan inte heller använda vatten med blågröna alger som tvättvatten eller kasta sådant vatten på en bastuugn. Om du ändå vill bada trots blågröna alger ska du genast efter badandet tvätta dig med rent vatten.

Blågröna alger kan producera giftiga eller irriterande ämnen i vattnet. Blågröna alger har konstaterats kunna orsaka till exempel utslag, ögonirritation och feber.

Mera information

Mängden blågröna alger och vattentemperatur på övervakade stränder kan följas i Utemotionskarta- tjänsten.

Rådgivning i frågor kring badstränder: kymp.uimavesilaatuvalvonta@hel.fi12.07.2022 12:57