Hoppa till innehållet

Badvattnets kvalitet och algläget

Helsingfors stads miljötjänsters enhet för miljöhälsä övervakar under säsongen för simning utomhus (15 juni – 31 augusti) regelbundet vattenkvaliteten vid 25 badstränder. Tre av badstränder finns vid Vanda å och resten vid havet.

Vattnets hygieniska kvalitet vid badstränder bedöms genom bestämning av förekomsten av intestinala enterokocker och bakterierna Escherichia coli i prover. Mängden blågröna alger bedöms sinnesmässigt vid provtagningarna.

Badvattnets kvalitet 2020

Badvattenklassificeringen

Kvaliteten på vattnet vid Helsingfors stora allmänna badstränder klassificerades i fyra klasser (utmärkt-bra-tillfredsställande-dålig). Klassificeringen har gjorts på basis av resultaten av badvattenproverna badsäsongen 2016–2019. Klassificeringen påverkas av mängderna intestinala enterokocker och bakterier Escherichia coli. Klassificeringen uppdateras årligen.

Utmärkt: Blåbärslandet, Degerö, Kallviksudden, Munksnäs, Solvik
Bra: Drumsö, Rastböle, Sandviken, Torsnäs  
TillfredsställandeLillforsen, Marudd, Stora Kallvik
Dålig: -

Blågröna alger

Mängden blågröna alger börjar i allmänhet öka i juli och i månadsskiftet juli–augusti förekommer de oftast mest rikligt. Giftigheten av blågröna alger är beroende av algarten och förhållandena. I samma algförekomst kan en del av algmassan vara giftig medan en annan inte är det, du ska således alltid förhålla dig till vatten med blågröna alger som om det vore giftigt.

Utemotionskarta

Mängden blågröna alger och vattentemperatur på övervakade stränder kan följas i Utemotionskarta-tjänsten.

Utemotionskarta

Identifiering av blågröna alger

Blågröna alger syns i vattnet som små mängder grönaktiga eller gulaktiga stickor och klimpar. Rikliga mängder blågröna alger kan samlas på vattenytan till algflak och algmassor som drivit i land kan påminna om tjock målarfärg eller ärtsoppa. Blågröna alger har en karakteristisk, unken lukt.

Åtgärder

Mängden blågröna alger bedöms sinnesmässigt. Om du upptäckter blågröna alger i badvattnet ska du undvika att bada i det. Du ska inte låta små barn gå i vattnet när blågröna algerna blommar, så att barnen inte får vatten innehållande blågröna alger i sin mun. Du kan inte heller använda vatten med blågröna alger som tvättvatten eller kasta sådant vatten på en bastuugn.

Om du ändå vill bada trots blågröna alger ska du genast efter badandet tvätta dig med rent vatten.

Symptom

Blågröna alger kan producera giftiga eller irriterande ämnen i vattnet. Blågröna alger har konstaterats kunna orsaka till exempel utslag, ögonirritation och feber.
 11.06.2020 11:45