Hoppa till innehållet

Specialsimningskort

Simningskort för speciella grupper

Specialsimningskortet beviljas för simning på egna villkor till sådana handikappade och långtidssjuka som bor i Helsingfors. Simningskortet gäller för ett år efter köpdatumet i alla simhallar och utebadinrättningar i Helsingfors. Kortet kostar 52 euro + 4 euro för ett personligt passerkontroll- och kundkort som laddas. Obs! Nya prisen för specialsimningskortet från 1.9.2019 är 56 euro. Oanvända kort löses inte tillbaka och oanvänd tid kan inte krediteras.

Specialsimningskort säljs vid följande verksamhetsställen  

 • Östra centrums simhall
 • Jakobackas simhall
 • Britas simhall
 • Georgsgatan simhall

Efter övervägande kan kunden beviljas ett andra kort som ger en vuxen assistent rätt till inträde, eller ett tredje kort som ger två assistenter samma rätt. När specialsimningskort används ska assistenten alltid vara med i simhallen och assistera i simhallens utrymmen efter behov. Barn i skolåldern och assistenter som är äldre än de ska vara av samma kön som kortinnehavaren. Assistenten får av simhallens kassa en passerrätt som ger rätt till ett besök.

Ansökningsförfarande för specialsimningskort

Metod 1
Specialsimningskort kan på nedan nämnda grunder köpas direkt utan läkarutlåtande i simhallarna och av idrottsservice kassa
1. Personligt parkeringstillstånd för invalider 
2. Ett stadskort som utifrån handikappservicelagen har beviljats för färdtjänst
3. Kort för synskadade
4. Med följande koder på FPA-kortet

Astma FPA-kort med kod 203
Diabetes FPA-kort med kod 103
Muskelsjukdom FPA-kort med kod 108
MS-sjukdom FPA-kort med kod 109 eller 303
Parkinsons sjukdom FPA-kort med kod 110
Psykiatriska sjukdomar FPA-kort med kod 112 eller 188
Reuma FPA-kort med kod 202
Kranskärlsjukdom FPA-kort med kod 206
Hjärtinsufficiens FPA-kort med kod 201

Metod 2
Vissa handikappade och långtidssjuka kan beviljas ett specialsimningskort utifrån en medicinsk utredning.
Nedan nämnda handikappade och långtidssjuka har rätt till specialsimningskort.

Obs! Diagnosen ska vara klart antecknad i utlåtandet.

 • CP-skada (diagnos G80)  
  - FPA:s beslut om vårdbidrag eller medicinsk utredning
 • Diabetes  
  - medicinsk utredning om diabetes som behandlas med läkemedel
 • Framskridande sjukdomar i det centrala nervsystemet (diagnoser G10–G13) 
  - medicinsk utredning
 • Utvecklingsskada  
  -  ett utlåtande av omsorgen för utvecklingsstörda, FPA:s beslut om vårdbidrag ur vilket framgår uppgifter om utvecklingsskadan, eller annan medicinsk utredning
 • Muskelsjukdomar (diagnos G70–G73) 
  - medicinsk utredning
 • MS-sjukdom (diagnos G35)  
  -  medicinsk utredning
 • Tillstånd efter polio  
  - medicinsk utredning
 • Psykiatriska sjukdomar (diagnos F32.2, F33.2) 
  -  medicinsk utredning
 • Varaktig invaliditetsgrad 55 % eller invaliditetsklass 11 till följd av en sjukdom eller ett handikapp som nedsätter rörelseförmågan 
  -medicinsk utredning, Invaliditetsklassen ska definieras tydligt
 • Bröstcancer (de som har opererats för bröstcancer) 
  - medicinsk utredning
 • Långtidssjuka kroniker med funktionshinder samt barn som behöver särskilt stöd 
  - medicinsk utredning

- För medicinska utlåtanden är handläggningstiden 2-3 veckor.
- Skild ansökningsblankett behövs inte.
- Beslutet skickas hem till klienten och det ska uppvisas när kortet inlöses.
- Inga medicinska utlåtanden handläggs vid kassorna utan vart femte år ska de lämnas, försedda med klientens kontaktuppgifter, in till idrottsservicen, till adressen:

Helsingfors stad, idrottsservice
ansökan om specialbadkort/rörelse
PB 25400
00099 Helsingfors stad

Missbruk av kortet leder till att det förklaras ogiltigt

Simhallar

Information

Planerare för specialmotion 
tel. 09 310 8750906.12.2019 10:52