Hoppa till innehållet

Specialsimningskort

Specialsimningskort beviljas för simning på egna villkor till handikappade och långtidssjuka som bor i Helsingfors. Simningskortet gäller för ett år efter köpdatumet i alla simhallar och friluftsbadinrättningar i Helsingfors. Specialsimningskortet kan även användas vid simhallarna i Östra centrum, Jakobacka och Britas samt i gymmen vid Simstadions friluftsbad. Kortet kostar 60 euro + 4 euro för ett personligt laddbart passerkontroll- och kundkort. Oanvända kort löses inte tillbaka och oanvänd tid kan inte krediteras. Kortet kan användas en (1) gång per dygn.

Specialsimningskort säljs vid följande ställen:

Efter övervägande kan kunden beviljas ett andra kort som ger en vuxen assistent rätt till inträde, eller ett tredje kort som ger två assistenter samma rätt. När specialsimningskort används ska assistenten alltid vara med i simhallen och assistera i simhallens lokaler efter behov. Barn i skolåldern och assistenter som är äldre än de ska vara av samma kön som kortinnehavaren. Assistenten får passerrätt för ett besök av simhallens kassa.

Ansökningsförfarande för specialsimningskort

Metod 1
Specialsimningskort kan på nedan nämnda grunder köpas direkt utan läkarutlåtande i simhallarna och av idrottsverkets kassa

 1. Personligt parkeringstillstånd för invalider
 2. Ett stadskort som utifrån handikappservicelagen har beviljats för färdtjänst.
 3. Kort för synskadade
 4. Med följande koder på FPA-kortet
  Astma, COPD – FPA-kortets kod 203
  Diabetes – FPA-kortets kod 103
  Muskelsjukdom – FPA-kortets kod 108
  Multipelskleros (MS) – FPA-kortets kod 303
  Parkinsons sjukdom – FPA-kortets kod 110
  Psykiatriska sjukdomar – FPA-kortets kod 112 eller 188
  Reuma – FPA-kortets kod 202
  Kranskärlssjukdomar – FPA-kortets kod 206
  Hjärtinsufficiens – FPA-kortets kod 201

Metod 2

Vissa handikappade och långtidssjuka kan beviljas ett specialsimningskort utifrån en medicinsk utredning.
Nedan nämnda handikappade och långtidssjuka har rätt till specialsimningskort .

Obs! Diagnosen ska vara tydligt antecknad i utlåtandet.

 • CP-skada (diagnos G80)
  – FPA:s beslut om vårdbidrag, eller en medicinsk utredning
 • Framskridande sjukdomar i det centrala nervsystemet (diagnoser G10–G13)
  – medicinsk utredning
 • Utvecklingsstörning
  – ett utlåtande av omsorgen för utvecklingsstörda, FPA:s beslut om vårdbidrag ur vilket framgår uppgifter om utvecklingsskadan, eller annan medicinsk utredning
 • Muskelsjukdomar (diagnos G70–G73)
  – medicinsk utredning
 • Multipelskleros (MS) (diagnos G35)
  – medicinsk utredning
 • Tillstånd efter polio
  – medicinsk utredning
 • Psykiatriska sjukdomar (diagnos F32.2, F33.2)
  – medicinsk utredning
 • Varaktig invaliditetsgrad 55 % eller invaliditetsklass 11 till följd av en sjukdom eller ett handikapp som nedsätter rörelseförmågan
  – medicinsk utredning, invaliditetsklassen ska definieras tydligt
 • Bröstcancer (bröstcanceropererade)
  – medicinsk utredning
 • Långtidssjuka, handikappade samt barn med behov av särskilt stöd
  – medicinsk utredning

– Handläggningstiden för medicinska utlåtanden är 2–3 veckor.
– Ingen separat ansökningsblankett behövs.
– Svar skickas hem till kunden och det ska uppvisas när kortet inlöses.
– Inga medicinska utlåtanden handläggs vid kassorna, utan vart femte år ska de inlämnas, försedda med klientens kontaktuppgifter (namn och hemadress), till idrottsverket, till adressen nedan:

Det medicinska utlåtandet skickas till:

Helsingfors stad, Idrottstjänsterna
Ansökan om specialbadkort
PB 51400
00099 Helsingfors stad
eller per e-post till: erityisuimakortti(at)hel.fi

Missbruk av kort leder till att specialsimningskort ogiltigförklaras.

Mer information
Byråsekreterare
tfn 09 310 87509 (på måndag kl. 14-16 och torsdag kl. 14-16) 08.11.2022 13:39