Simhallar

Helsingfors stad förfogar över fyra simhallar: Östra centrums, Jakobacka, Britas och Georgsgatans simhallar. Utöver idrottsverkets simhallar finns det i Helsingfors nio simhallar som drivs av bolag och vars verksamhet staden bidrar till.

Övriga simhallar i Helsingfors
Därtill finns det i Helsingfors nio simhallar som drivs av bolag och vars verksamhet staden understöder. DELA
10.08.2017 12:10