Hoppa till innehållet

Motions- och styrketräningssalar

Månsas idrottshalls gym, foto: Konsta Linkola

OBS!

Under sitt möte torsdagen den 24 juni 2021 beslutade huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona att vuxnas motionslokaler inomhus som förvaltas av städerna kan öppnas i begränsad omfattning från och med den 1 juli. Det här gäller till exempel fri användning av gym och idrottshallar samt möjliggörande av fritidsmotion inomhus för vuxna. Motionslokaler och gruppträning får ta emot högst hälften av det normala kundantalet. Även tävlingsverksamhet som relaterar till hobbyverksamhet för vuxna är tillåten inomhus från och med den 1 juli.

Följande av Helsingfors idrottsplatser inomhus är öppna i juli: Sporthallen, Sportkvarnen, Åggelby inomhuslokaler, Simstadions gym och Britas bollhall och gym (fram till 4.7) samt Tali och Kvarnbäckens fotbollshallar. Från och med den 2 augusti öppnas också Helsingfors stads övriga motionslokaler inomhus stegvis. Vi kommer att informera om öppningen av de övriga motionslokalerna närmare öppningstidpunkten.

---

Helsingfors stad har 12 motionssalar och fem styrketräningssalar på olika håll i Helsingfors. I motiossalarna finns moderna motionsapparater för mångsidig gymträning. Styrketräningssalarna lämpar sig bäst för tyngdlyftning och styrketräning. I Tölö sporthall kan du träna i en motionssal, på motionsområdet och i styrketräningssalen.16.08.2021 14:54

Handledning och utarbetande av gymprogram

Idrottsinstruktörerna utarbetar gymprogram och visar hur apparaterna ska användas.

Gymgrupper för ledd motion

Ledd gymträning för personer i arbetsför ålder (på finska)