Hoppa till innehållet

Idrottshallar

Tölö sporthall, foto: Konsta Linkola


OBS!

Under sitt möte torsdagen den 24 juni 2021 beslutade huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona att vuxnas motionslokaler inomhus som förvaltas av städerna kan öppnas i begränsad omfattning från och med den 1 juli. Det här gäller till exempel fri användning av gym och idrottshallar samt möjliggörande av fritidsmotion inomhus för vuxna. Motionslokaler och gruppträning får ta emot högst hälften av det normala kundantalet. Även tävlingsverksamhet som relaterar till hobbyverksamhet för vuxna är tillåten inomhus från och med den 1 juli.

Följande av Helsingfors idrottsplatser inomhus är öppna i juli: Sporthallen, Sportkvarnen, Åggelby inomhuslokaler, Simstadions gym och Britas bollhall och gym (fram till 4.7) samt Tali och Kvarnbäckens fotbollshallar. Från och med den 2 augusti öppnas också Helsingfors stads övriga motionslokaler inomhus stegvis. Vi kommer att informera om öppningen av de övriga motionslokalerna närmare öppningstidpunkten.


----

Helsingfors stad förfogar över sex idrottshallar samt Stensböle skidhall, Tali fotbollshall, Bollkvarnen och Tölö sporthall.29.06.2021 09:52