Hoppa till innehållet

Idrottshallar

Tölö sporthall, foto: Konsta Linkola

OBS!

Helsingfors rekommenderar att alla som fyllt 15 år ska använda ansiktsskydd på städernas verksamhetsställen alltid när det inte är möjligt att undvika nära kontakter. Rekommendationen gäller inomhus idrottsplatser.
Läs mer >>

Helsingfors stad förfogar över sex idrottshallar samt Stensböle skidhall, Tali fotbollshall, Bollkvarnen och Tölö sporthall.02.10.2020 14:30