Hoppa till innehållet

Ekokompassen på idrottsplatser

Ekokompassen på stadens idrotts- och motionsplatser

På stadens idrotts- och motionsplatser görs miljöarbete i enlighet med miljösystemet Ekokompassen eller iakttas principerna för systemet. De till Ekokompassen anknutna åtgärderna som syns för kunderna på motions- och idrottsplatserna är bland annat sortering av avfall, minskning av elförbrukningen (t.ex. optimering av VVVE-systemen, byte till LED-belysning och ökning av antalet rörelsedetektorer) och vattenförbrukningen (vattenlösa toaletter, tryckknappar och kontroller av vattenflöde i duschar).

Systemet Ekokompassen omfattar tio kriterier som gäller systemets struktur, lagstiftning, utbildning av personal, avfallshantering, energibesparingar, upphandlingar och logistik. Ekokompassen är ett förenklat verktyg för hantering av miljöfrågor med ett systematiskt sätt för miljöledning. Målet med systemet är att bidra till miljöns tillstånd och garantera så hållbara och miljövänliga tjänster för kunderna som möjligt.

Miljövänlighet

Karakteristiskt för Ekokompassen är fokus på konkreta åtgärder, färdiga verktyg och personligt stöd av en Ekokompassen-rådgivare vid ibruktagandet.

Ekokompassen bygger på både motsvarande nordiska miljösystem och internationella standarder för miljöledning

För mer information om Ekokompassen gå in på www.ekokompassi.fi/sv/

Ekokompassen tillämpas på följande motions- och idrottsplatser i staden

För mer information om de till Ekokompassen anknutna åtgärderna på motions- och idrottsplatserna kontakta anläggningschefen för respektive idrottsplats.19.02.2021 14:38