Hoppa till innehållet

Avtalsvillkor

Avtalsvillkor för fasta tider i idrottsservicens idrottslokaler och skolornas gymnastiksalar

Säsongerna är i regel följande:

Vintersäsongen i idrottsservicens inomhuslokaler och skolornas gymnastiksalar: 1.9–1.6
Sommarsäsongen i idrottsservicens inomhuslokaler: 2.6–31.8
Vintersäsongen i idrottsservicens idrottsplatser utomhus: 16.10–14.4
Sommarsäsongen i idrottsservicens idrottsplatser utomhus: 15.4–15.10

Ansökningstiderna publiceras på idrottsservicens webbplats: Bokning av idrottsutrymmen 

Bokningsbekräftelse

För beviljade turer skickas en bokningsbekräftelse. Ändringar och reklamationer om beviljade turer ska skickas till liikuntapaikkavaraukset@hel.fi inom två veckor efter mottagen bekräftelse. Turer får inte överföras eller säljas till andra personer eller sammanslutningar.

Bokaren accepterar att namnet på den sammanslutning hen representerar eller hens eget namn (förnamn, efternamn) visas i den offentliga bokningskalendern på idrottsservicens webbplats.

Avbokning genom försorg av den som bokat

Säsongsbokningen är bindande och det går inte att avboka enskilda tider under säsongen. Kunden kan inte ändra användargrupp eller användningsändamål för den beviljade regelbundna turen mitt i säsongen. Under avtalsperioden kan turen avbokas helt med två veckors uppsägningstid. Avbokningen ska göras skriftligen till liikuntapaikkavaraukset@hel.fi.

Avbokning genom försorg av idrottsservicen

Idrottsservicen kan vid behov avboka den beviljade regelbundna turen. Om avbokningen meddelas skriftligen. Vid brott mot avtalsvillkoren under den regelbundna turen lämnas en skriftlig anmärkning till kunden. En anmärkning kan leda till att turen eller turerna avbokas samt till ett tidsbegränsat förbud att ansöka om turer. Felaktiga uppgifter i bokningsansökan kan leda till att turen avbokas.

Säkerhet

Bokaren förbinder sig att följa ordningsreglerna, säkerhetsanvisningarna och personalens anvisningar i idrottsservicens lokaler och i skolorna.

Egendomsskador

Bokaren är skyldig att meddela idrottsservicen om eventuella skador i idrottslokalen samt ersätta skadorna som hen orsakat.

Avgifter

Avgifter tas ut enligt en prislista som fastställs årligen. Om avgifterna inte betalas inom utsatt tid, tillkommer en dröjsmålsränta. Försummelse av avgifter leder till förlust av turen och att nya turer inte kan beviljas.

För olovlig användning av idrottsservicens lokaler debiteras priset för prisgruppen enligt  användningsändamålet samt eventuella tilläggsavgifter. Om bokaren inte använder den bokade turen, uppbärs en bruksavgift enligt prislistan.

För alla lokaler och för alla användare debiteras tilläggskostnader som orsakas av användningen. Tilläggskostnader kan vara t.ex. energikostnader som är högre än vid normal användning, efterstädning, extra kostnader för arbetsskiftsarrangemang, anskaffning och användning av extra förnödenheter, material eller utrustning samt tjänster.

Idrottsservicen har rätt att fakturera en avgift enligt prislistan för administrativt merarbete. Kostnaden för det administrativa merarbetet faktureras kunden till exempel i följande fall:

 • Boknings-, avboknings-, ändrings- och utredningsarbete till följd av verksamhet som bryter mot avtalsvillkoren eller ordningsreglerna

 • Retroaktivt bokningsarbete i anslutning till olovlig användning av idrottsplatser eller skolornas gymnastiksalar

 • Boknings- eller utredningsarbete utanför arbetstid

Avtalsvillkor för gymnastiksalar med egenkontroll

De som bokar egenkontrollskolornas turer förbinder sig att utöver dessa avtalsvillkor följa egenkontrollskolornas anvisningar och villkoren i avtalet om överlåtelse av nycklar.

Avtalsvillkor för enskilda tider och evenemang i idrottsservicens idrottslokaler och skolornas gymnastiksalar

Säsongerna är i regel följande:

Vintersäsongen i idrottsservicens inomhuslokaler och skolornas gymnastiksalar: 1.4–15.6
Sommarsäsongen i idrottsservicens inomhuslokaler: 31.4–15.8
Vintersäsongen i idrottsservicens idrottsplatser utomhus: 14.4–15.4
Sommarsäsongen i idrottsservicens idrottsplatser utomhus: 15.4–15.10

Ansökningstiderna publiceras på idrottsservicens webbplats: Bokning av idrottsutrymmen 

Bokningsbekräftelse

För beviljade turer skickas en bokningsbekräftelse. Ändringar och reklamationer om beviljade turer ska skickas till liikuntapaikkavaraukset@hel.fi inom två veckor efter mottagen bekräftelse. Turer får inte överföras eller säljas till andra personer eller sammanslutningar.

Bokaren accepterar att namnet på den sammanslutning hen representerar eller hens eget namn (förnamn, efternamn) visas i den offentliga bokningskalendern på idrottsservicens webbplats.

Avbokningar som görs av kunden

En enskild bokning ska avbokas skriftligen. För stora evenemang ska avbokningen göras minst en månad före bokningstidpunkten. För andra mindre evenemang och enskilda turer ska bokningen avbokas minst två veckor före bokningstidpunkten. Om bokningen avbokas senare är bokaren skyldig att betala hela kostnaden för bokningen. Avbokningen ska göras skriftligen till adressen liikuntapaikkavaraukset@hel.fi

Kunden kan inte självständigt ändra användargrupp eller användningsändamål för den enskilda turen eller evenemanget, utan ändringarna ska godkännas vid idrottsservicens lokalbokningar.

Avbokningar som görs av idrottsservicen

Idrottsservicen kan vid behov avboka den beviljade regelbundna turen. Om avbokningen meddelas skriftligen. Vid brott mot avtalsvillkoren under den regelbundna turen lämnas en skriftlig anmärkning till kunden. En anmärkning kan leda till att turen eller turerna avbokas samt till ett tidsbegränsat förbud att ansöka om turer. Felaktiga uppgifter i bokningsansökan kan leda till att turen avbokas.

Säkerhet

Bokaren förbinder sig att följa ordningsreglerna och personalens anvisningar i idrottsservicens lokaler och i skolorna. Evenemangsarrangören ansvarar för deltagarnas säkerhet och upprätthållandet av ordningen för de evenemang som hålls i idrottservicens lokaler.

Egendomsskador

Bokaren är skyldig att meddela idrottsservicen om eventuella skador i idrottslokalen samt ersätta skadorna som hen orsakat.

Avgifter

Avgifter tas ut enligt en prislista som fastställs årligen. Om avgifterna inte betalas inom utsatt tid, tillkommer en dröjsmålsränta. . Försummelse av avgifter leder till förlust av turen och att nya turer inte kan beviljas.

För olovlig användning av idrottsservicens lokaler debiteras priset för prisgruppen enligt  användningsändamålet samt eventuella tilläggsavgifter. Om bokaren inte använder den bokade turen, uppbärs en bruksavgift enligt prislistan.

För alla lokaler och för alla användare debiteras tilläggskostnader som orsakas av användningen. Tilläggskostnader kan vara t.ex. energikostnader som är högre än vid normal användning, efterstädning, extra kostnader för arbetsskiftsarrangemang, anskaffning och användning av extra förnödenheter, material eller utrustning samt tjänster.

Idrottsservicen har rätt att fakturera en avgift enligt prislistan för administrativt merarbete. Kostnaden för det administrativa merarbetet faktureras kunden till exempel i följande fall:

 • Boknings-, avboknings-, ändrings- och utredningsarbete till följd av verksamhet som bryter mot avtalsvillkoren eller ordningsreglerna

 • Retroaktivt bokningsarbete i anslutning till olovlig användning av idrottsplatser eller skolornas gymnastiksalar

 • Boknings- eller utredningsarbete utanför arbetstid

Evenemang

Arrangören ansvarar för att säkerställa att alla nödvändiga myndighetstillstånd och anmälningar är i ordning i god tid före evenemanget. Arrangören ska kunna visa upp tillstånd och övriga handlingar om idrottsservicen begär det. Närmare anvisningar om att ordna evenemang finns här

Avtalsvillkor för gymnastiksalar med egenkontroll

De som bokar egenkontrollskolornas turer förbinder sig att utöver dessa avtalsvillkor följa egenkontrollskolornas anvisningar och villkoren i avtalet om överlåtelse av nycklar.11.05.2022 13:32