Hoppa till innehållet

Avtalsvillkor

Avtalsvillkor för fasta tider i idrottsservicens idrottslokaler och skolornas gymnastiksalar

Säsongerna är i regel följande:

  • Vintersäsongen i idrottsservicens inomhuslokaler och skolornas gymnastiksalar 1.9 – 1.6
  • Sommarsäsongen i idrottsservicens inomhuslokaler 2.6 – 31.8
  • Vintersäsongen på idrottsservicens idrottsplatser utomhus 16.10 – 14.4
  • Sommarsäsongen på idrottsservicens idrottsplatser utomhus 15.4 – 15.10

Ansökningstiderna publiceras på idrottsservicens webbplats: Bokning av idrottsutrymmen 

Bokningsbekräftelse

Det skickas en bokningsbekräftelse för beviljade tider. Ändringar och reklamationer avseende beviljade tider ska skickas till liikuntapaikkavaraukset@hel.fi inom två veckor efter mottagen bokningsbekräftelse. Bokade tider får inte överföras eller säljas till andra personer eller sammanslutningar.

Avbokning genom försorg av den som bokat

Säsongsbokningen är bindande och det går inte att avboka enskilda tider inom en säsongsbokning. En bokad tid kan två veckor i förväg avbokas helt och hållet mitt under avtalssäsongen. Avbokningen ska göras skriftligen till liikuntapaikkavaraukset@hel.fi.

Avbokning genom försorg av idrottsservicen

Idrottsservicen kan avboka en fast tid vid behov. Om avbokningen meddelas skriftligen. Den som bokat tiden får en skriftlig anmärkning om brott mot avtalsvillkoren under den fasta tiden. Anmärkningen kan leda till att den fasta iden eller tiderna avbokas och till ett tillfälligt förbud mot beviljande av fasta tider.

Säkerhet

Den som gör bokningen förbinder sig att följa ordningsreglerna, säkerhetsanvisningarna och personalens instruktioner i idrottsservicens lokaler och i skolorna.

Egendomsskador

Den som gör bokningen är skyldig att meddela idrottsservicen om eventuella skador i idrottslokalen och på utrustningen i den samt ersätta skadorna som hen orsakat.

Avgifter

Avgifterna uppbärs enligt en prislista som fastställs årligen. Om avgifterna inte betalas inom utsatt tid, tillkommer en dröjsmålsränta. Försummelse av betalning av avgifterna leder till förlust av de fasta tiderna och till att några nya tider inte kan beviljas.

Avtalsvillkor för gymnastiksalar med egenkontroll

De som bokar tider i skolorna med egenkontroll förbinder sig att utöver dessa avtalsvillkor också iaktta instruktionerna i skolan samt villkoren i avtalet om överlåtelse av nycklar.
.

Avtalsvillkor för enskilda tider och evenemang i idrottsservicens idrottslokaler och skolornas gymnastiksalar

Säsongerna är i regel följande:

  • Vintersäsongen i idrottsservicens inomhuslokaler och skolornas gymnastiksalar 1.9 – 1.6
  • Sommarsäsongen i idrottsservicens inomhuslokaler 2.6 – 31.8
  • Vintersäsongen på idrottsservicens idrottsplatser utomhus 16.10 – 14.4
  • Sommarsäsongen på idrottsservicens idrottsplatser utomhus 15.4 – 15.10

Ansökningstiderna publiceras på idrottsservicens webbplats: Bokning av idrottsutrymmen 

Bokningsbekräftelse

Det skickas en bokningsbekräftelse för beviljade tider. Ändringar och reklamationer avseende beviljade tider ska skickas till liikuntapaikkavaraukset@hel.fi inom två veckor efter mottagen bokningsbekräftelse. Bokade tider får inte överföras eller säljas till andra personer eller sammanslutningar.

Avbokning genom försorg av den som bokat

I fråga om stora evenemang ska enskilda bokningar avbokas skriftligen senast en månad före den bokade tiden. För övriga, mindre evenemang och enskilda tider ska avbokningen göras senast två veckor före den bokade tiden. Om avbokningen görs senare, är den som gjort bokningen skyldig att betala bokningspriset i sin helhet. Avbokningen ska göras skriftligen till liikuntapaikkavaraukset@hel.fi.

Avbokning genom försorg av idrottsservicen

Idrottsservicen kan avboka enskilda tider vid behov. Om avbokningen meddelas skriftligen. Den som bokat tiden får en skriftlig anmärkning om brott mot avtalsvillkoren under den fasta tiden. Anmärkningen kan leda till att den fasta iden eller tiderna avbokas och till ett tillfälligt förbud mot beviljande av fasta tider.

Säkerhet

Den som gör bokningen förbinder sig att följa ordningsreglerna och personalens instruktioner i idrottsservicens lokaler och i skolorna. Arrangören av evenemang som ordnas i idrottsservicens lokaler är ansvarig för deltagarnas säkerhet och upprätthållande av ordning.

Egendomsskador

Den som gör bokningen är skyldig att meddela idrottsservicen om eventuella skador i idrottslokalen och på utrustningen i den samt ersätta skadorna som hen orsakat.

Avgifter

Avgifterna uppbärs enligt en prislista som fastställs årligen. Om avgifterna inte betalas inom utsatt tid, tillkommer en dröjsmålsränta. Försummelse av betalning av avgifterna leder till förlust av de fasta tiderna och till att några nya tider inte kan beviljas.

Evenemang

Arrangören ska i god tid före evenemanget säkerställa att alla nödvändiga myndighetstillstånd och anmälningar är i ordning. Arrangören ska kunna visa upp tillstånden och de övriga dokumenten på idrottsservicens begäran. Närmare instruktioner om anordnande av evenemang finns här: Vill du anordna ett evenemang?

Avtalsvillkor för gymnastiksalar med egenkontroll

De som bokar tider i skolorna med egenkontroll förbinder sig att utöver dessa avtalsvillkor också iaktta instruktionerna i skolan samt villkoren i avtalet om överlåtelse av nycklar.19.02.2021 15:57