Hoppa till innehållet

Användning av munskydd krävs i Helsingfors stads lokaler

Användning av munskydd krävs i Helsingfors stads lokaler för inomhusidrott och strängare hälsotrygghetsåtgärder verkställs inom hobby- och gruppverksamheten

Huvudstadsregionens koordinationsgruppen för coronaviruset beslöt igår på tisdag (27.10) om nya rekommendationer och åtgärder för hobby- och fritidsverksamheten. De nya riktlinjerna fastställdes i samarbete mellan Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städer, hälsomyndigheterna (THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland) samt Olympiska kommittén. Om epidemins upptrappning fortsätter eller om de nuvarande anvisningarna och riktlinjerna visar sig vara otillräckliga kommer anvisningarna att granskas på nytt.

Inom all hobbyverksamhet har det redan genomförts och kan det ännu genomföras fler ändringar som minskar risken för att viruset sprids. Målet är att barns och vuxnas hobbyverksamhet kan fortsätta så tryggt som möjligt. Nedan finns huvudstadsregionens rekommendationer och åtgärder för hobby- och fritidsverksamheten.

Under idrottspasset ansvarar anordnaren av idrottshobbyverksamheten för hälsosäkerheten enligt myndighetsanvisningarna och -rekommendationerna. Matcher, turneringar och tävlingar är offentliga tillställningar där man ska följa myndighetsanvisningarna för offentliga tillställningar.

Användning av munskydd krävs i städernas utrymmen för inomhusmotion

Från och med måndagen den 2 november 2020 kommer Helsingfors stad tillsammans med Esbo, Vanda och Grankulla att kräva att alla över 15 år använder munskydd i de lokaler för inomhusmotion som städerna driver. Munskyddet ska användas hela tiden med undantag av själva idrottsprestationen, d.v.s. i entréhallar, i ankomst- och samlingsutrymmen, i omklädningsrummen, Ansiktsmasker läktare och i andra motsvarande utrymmen. Skyldigheten att använda munskydd i lokaler för inomhusmotion gäller också personalen och utomstående verksamhetsutövare som arbetar i lokalerna. Det rekommenderas också starkt att privata aktörer använder munskydd. Användning av munskydd krävs inte av personer som inte kan använda munskydd på grund av sitt hälsotillstånd. Personens egen anmälan om saken anses vara tillräcklig.

Skyldigheten gäller all inomhusmotion, till exempel förenings- och hobbybruk av motionstjänsternas lokaler för inomhusidrott och skolornas gymnastiksalar. Ishallar utgör också lokaler för inomhusmotion.

Offentliga utrymmen

Stadens verksamhetsställen hålls öppna. Antalet kunder och säkerhetsavståndens förverkligande följs upp aktivt. Vid behov kan personalen begränsa serviceverksamheten eller antalet personer i ett utrymme. Om det inte är möjligt att fastställa att säkerhetsavstånden förverkligas på något annat sätt kan antalet kunder begränsas så att det är mindre än normalt. I vissa lokaler kan det här redan nu betyda att antalet kunder ska begränsas till färre än hälften av de normala mängderna. Bland annat simhallar, idrottshallar, ungdomslokaler, kulturcenter, museer och bibliotek utgör offentliga utrymmen.

Hobby- och gruppverksamhet

I en stor del av hobby- och gruppverksamheten har man redan genomfört strängare säkerhetsåtgärder än dem som rekommenderas av myndigheterna. Städerna klassificerar inte hobbyverksamheten i grenar med hög och låg risk. I fortsättningen kommer städerna dock att kräva att alla aktörer genomför ännu mer systematiska ändringar som förbättrar hälsosäkerheten ytterligare.

Olympiska kommitténs och grenförbundens rekommendationer fritidsverksamhet för vuxna

Helsingfors stads coronavirusanvisningar beträffande idrottslokaler motsvarar Olympiska kommitténs anvisningar. Vi behöver allas hjälp för att hindra coronaviruset från att spridas. Genom att genomföra följande anvisningar från Olympiska kommittén kan vi agera tryggt i lokalerna för inomhusmotion:
‒ Man får inte delta i verksamheten om man har några symtom som tyder på sjukdom. Personer med symtom ska söka sig till coronavirustest och frivillig karantän enligt anvisningarna.
‒ Alla som fyllt 15 år ska använda munskydd före och efter idrottshobbyverksamheten. Anvisningarna för användningen av munskydd ska beaktas.
‒ Endast nödvändiga personer ska samlas på träningspassen: idrottare, tränare, funktionärer och vårdnadshavare. På det här sättet begränsas antalet personkontakter.
‒ Tränarna och funktionärerna använder munskydd alltid då det är möjligt också under hobbyverksamheten.
‒ Om det är nödvändigt för föräldrarna att besöka barnens träningspass ska de använda munskydd.
‒ När föregående grupp har avslutat sitt träningspass och lämnat träningsutrymmet kan följande grupp gå in i träningsutrymmet. Man får inte gå in i träningsutrymmet för att vänta på sitt träningspass.
‒ Det rekommenderas att omklädnings- och duschrummen stängs eller att användningen begränsas.
‒ Man ska fästa särskild uppmärksamhet vid handhygienen. Händerna ska tvättas noggrant före och efter träningspasset. Det rekommenderas att handsprit finns tillgänglig under träningspasset.
‒ Närkontakter minimeras genom att anpassa hobbygruppsverksamheten eller minska gruppstorlekarna. Det här är särskilt viktigt i grenar med hög smittorisk.

information på Olympiska kommitténs webbplats

Hobby- och fritidsverksamhet i lokaler som inte drivs av städerna

Huvudstadsregionens städer och koordinationsgruppen för coronaviruset vädjar starkt till privata företag och allmännyttiga aktörer som driver lokaler och verksamhet att de ska följa samma verksamhetssätt som städerna för att förebygga att viruset sprids. Det rekommenderas att en skyldighet att använda munskydd införs i privata lokaler för inomhusmotion enligt principerna ovan. Städernas fritidssektorer erbjuder handledning och rådgivning för att genomföra riktlinjerna.

”Hela idrottssektorn måste samarbeta för att vi ska kunna motarbeta virusets spridning och trygga motions- och idrottsverksamheten. Därför rekommenderar Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda städer starkt att användning av munskydd ska krävas i alla lokaler för inomhusidrott i huvudstadsregionen, både i dem som ägs av staden och i dem som ägs av privata och allmännyttiga samfund. Att använda munskydd är ett viktigt sätt att förebygga virusets spridning”, betonar Helsingfors stads idrottsdirektör Tarja Loikkanen

Ytterligare information

Tarja Loikkanen, Helsingfors stads kultur- och fritidssektor, idrottsdirektör, tfn 09 310 87720, tarja.loikkanen@hel.fi
Taina Korell, Helsingfors stads kultur- och fritidssektor, chef för partnerskapsenheten, tfn 09 310 38038, taina.korell@hel.fi04.06.2021 16:24