Bokning av idrottsutrymmen

Helsingfors stad har cirka 70 idrottshallar eller -salar samt cirka 90 utomhusplaner, som bokas via idrottsverkets lokalbokning. Idrottsverkets lokaler och planer bokas separat för vinter- och sommarsäsongen. Enskilda turer kan bokas i såväl idrottslokaler och -platser som i bastu- och möteslokaler.

Säsongsbokningar och förfrågningar om enskilda bokningar
Kassa/Paavo Nurmis gränd 1 E (Tölö sporthall)
postadress: PB 4820, 00099 Helsingfors stad
Per telefon mån, tis, tors och fre kl. 9 - 11, ons kl. 14 - 16,
tfn 09 310 87800, fax 09 310 87744
liikuntapaikkavaraukset@hel.fiDELA
10.01.2018 16:42