Musik i Helsingfors

Helsingfors stadsorkester grundades 1882 och är således den professionella symfoniorkester som utan avbrott verkat längst i Norden. Musikhuset fungerar som stadsorkesterns hemsal och där verkar även Radions symfoniorkester och Sibelius-Akademin.Helsingfors stadsorkester

Musikhuset


Helsingfors kultur ordnar konserter och musikevenemang i kulturhusen.

I Annegården ordnas konserter för barn. I Annegården finns en studio för elektronisk musik avsedd för konstundervisningen.

Välrepresenterad i Caisas programutbud är etnisk musik. Caisa ordnar även en egen sångtävling som är riktad till invandrare och kallas Ourvision.

Ryggraden i Gamlasgårdens utbud är musiken. Husets hjärta är en konsertsal som rymmer 230 åskådare och har en utmärkt akustik. Uppföranden ordnas även på kaféets scen (stagen). Dessa uppföranden är ofta gratis.

I Malms kulturhus hålls årligen hundratals konserter och största delen är konserter för rytmisk musik. På estraden i Malms kulturhus har till exempel flera jazz- och bluesmusiker från USA uppträtt. På programmet står även konserter för barn.

Savoyteaterns programutbud består till största delen av konserter. Savoy har profilerat sig som en konsertplats för världsmusik, men på programmet står även ett brett utbud av annan musik.

På Stoa ordnas förmånliga populärmusikkonserter.

Nordhusets utbud varierar mångsidigt med konserter för rytm-, etno-, jazzmusik och klassisk musik samt klubbkvällar och barnkonserter.

UMO är en professionellt aktiv orkester för jazz och ny rytmmusik. Ensemblen med 16 musiker ger årligen 80 konserter runtom Finland. Repertoaren sträcker sig från jazz och soul till klassisk musik, och innehåller överraskande kombinationer av gammalt och nytt. Repertoaren produceras att motsvara såväl barns som seniorers smak. 

Musikerna består av gräddan inom finländskt jazzliv. Orkestern fungerar även som jazzens och den lätta musikens praktiska högskola för vårt lands mest lovande musiker. UMO anses vara ett av världens ledande storband. I orkesterarbetet deltar årligen över 100 musiker, tonsättare, dirigenter och solister. umo.fi

Finlands Nationalopera

Finlands Nationalopera, grundad år 1911, är Finlands enda professionellt verksamma operainrättning. I operahuset vid Tölöviken arbetar även Finlands Nationalbalett, Finlands enda professionellt verksamma balettensemble. Nationaloperan har som uppgift att sätta upp tidlösa klassiker och nya verk, både inhemska och utländska. Årligen ges ca 300 föreställningar med ca 25 olika operor och baletter på programmet. Uppsättningar ges från augusti till juni. Operachef är Lilli Paasikivi, balettchef är Kenneth Greve och chefdirigent är Michael Güttler. Nationalopera

Finlands Nationalbalett

Finlands Nationalbalett grundades år 1922 för att arbeta jämsides med Finlands Nationalopera. Till Finlands enda professionellt verksamma balettensembles program hör verk från världen och hemlandet. I repertoaren har moderna dansverk en självskriven plats vid sidan om klassiska baletter. I operahuset vid Tölöviken ges årligen ca 300 balett- och operaföreställningar med ca 25 olika verk på programmet. Uppsättningar ges från augusti till juni. Balettchef är Kenneth Greve och operachef är Lilli Paasikivi. Chefdirigent är Michael Güttler.

Konserter ordnas också vid

Sibelius-Akademin
Pop&Jazz Konservatoriet
Helsingfors Konservatorium
Yrkeshögskolan MetropoliaDELA
15.12.2017 13:40