Hoppa till innehållet

Konstmuseer och gallerier

Helsingfors kulturcentrum ordnar utställningar i kulturhusens utställningslokaler och gallerier.

Till galleriutställningarna i Annegårdens egen regi hör ofta omfattande extra program såsom guidningar, verkstäder, föreläsningar och evenemang. Utställningarnas teman bearbetas även i husets grupper för konstutbildning. Varje år visas arbeten av husets egna studeranden. Serien Annegårdens unga ger de unga studerande i husets konstgrupper en möjlighet att presentera sin egen produktion och bekanta sig med processen hur man professionellt ordnar en utställning.

I Caisas tre utställningslokaler ordnas årligen tiotals utställningar. Till exempel unga konstnärer med invandrarbakgrund i början av sin karriär är väl representerade.

I Gamlasgården verkar ett ljust och öppet galleri vars utställningar växlar med cirka två veckors mellanrum. Fritt inträde till utställningarna

I Malms kulturhus finns ett flertal utställningslokaler: galleri, loft och aula. I Galleriet ordnas utställningar som i regel byts ut en gång i månaden. I de övriga lokalerna ordnas utställningar för en viss tid. Galleriets utställningar utarbetas i samarbete med Konstnärsgillet i Helsingfors rf. Det finns även utställningsutrymme i biblioteket och i arbetarinstitutets korridorer.

I Stoas två utställningslokaler ordnas växlande utställningar året runt. Utställningsutrymme hyrs ut till ett billigt pris.

I Nordhusets ljusa galleri ordnas växlande, i regel yrkeskonstnärers utställningar året runt.06.12.2019 10:49