Hoppa till innehållet

Utställningar och museer

Staden ordnar utställningar i kulturhus, i Helsingfors konstmuseum och i stadsmuseet. Också i stadshusets Virka Galleri ordnas utställningar.

Alla museer i Helsingfors på servicekartan
 

Helsingfors stadsmuseum

Helsingfors stadsmuseum är världens enda museum med Helsingfors som tema. Fokus ligger särskilt på stadsbornas självupplevda erfarenheter och vanliga vardag som återspeglas i museets föremål och fotografier. Kiss-Kiss-godispapper, en knarrande hetekasäng och ett foto på en förortsgård är värdefulla skatter på museet.

Helsingfors stadsmuseum ligger vid hörnet av Senatstorget i stadens äldsta kvarter och inträdet är alltid fritt. På stadsmuseet har alla möjligheten att förälska sig i Helsingfors. 

Helsingfors stadsmuseum, Sederholmska huset

Läs mera om Helsingfors stadsmuseum

Stadsmuseets museifamilj omfattar även fyra andra museer i Helsingfors – Villa Hagasund, Sprutmästarens gård, Arbetarbostadsmuseet och Spåramuseet.

Villa Hagasund

Sprutmästarens gård

Arbetarbostadsmuseet

Spåramuseet
 


Helsingfors konstmuseum HAM i Tennispalatset

Helsingfors konstmuseum HAM

Helsingfors konstmuseum HAM förvaltar helsingforsarnas egen konstsamling som innehåller över 9 000 konstverk. Närmare hälften av samlingen är till invånarnas glädje placerad i parker, på gator, i ämbetsverk, hälsovårdsstationer, skolor och bibliotek. De utställningar som HAM ordnar i Tennispalatset fokuserar på modern konst och samtidskonst. Förnyade HAM öppnas i Tennispalatset 25.9.2015.

HAM

Stadens evenemangskalender

  14.06.2021 10:41

Museer

Bekanta dig med Nylands närmare 200 museer, från små till stora Till museet

Till museiguide