Hoppa till innehållet

Pirttibacka friluftsområde

Pirttibacka, foto: Konsta Linkola

Läge

i Esbo, 26 km från Helsingfors, mellan Bodom träsk och Noux Långträsk

Förfrågningar, info

Pirttimäki Kahvila Ukén tfn 045 123 7040 , http://pirttimakikahvila.fi

Bokningar

- tfn. 045 123 7040, pirttimaki@luukku.com 
- bastur, klubbrum Pirttimäki Café

Tillfart

Från Helsingfors längs Åboleden, Åbovägen eller Ring III till Gunnarsvägen

Presentation

Pirttibacka och Karjakaivo bildar en sammanhängande helhet. Områdets vilda terräng fick sin form under istiden, höjdskillnaderna är betydliga. Det ostörda landskapet domineras av branta klippor och flyttblock, flera tjärnar och sjöar med vackra stränder, frodiga myrar och fuktmarker. En hassellund på hela 1,8 hektar finns på området.

Helsingfors stad förvärvade år 1946 denna skogsegendom, Dahlbacka. Den fick då det finska namnet Pirttimäki, som snart var så dominerande att namnet Pirttibacka började användas på svenska. Tack vare flera senare markförvärv har området vuxit och är nu 430 hektar.

Tjänster

- Parkering i närheten av huvudbyggnaden
- Skyltning intill huvudbyggnaden
- Kafé  i anslutning till huvudbyggnaden i områdets östra del nära Gunnarsvägen
- Klubbrum i anslutning till huvudbyggnaden, utmärkt också för konferenser och kurser
- Stuga med öppen spis och lillstugan nära huvudbyggnaden, öppettider må - sö 9.00 - 16.00
- Bastur i anslutning till huvudbyggnaden
- Toalett vid Sorlam, Hynkänlampi och Sultingsträsket
- Kokplatser under tak, 4 kokplatser, uppgörande av eld på andra ställen förbjudet
- Närmotionsområde
- Lekplats och bollplaner nära huvudbyggnaden, bollplanerna är anpassade för badminton, volleyboll och fotboll
- Vandringsleder; 20 km snitslade vandringsleder, därav 16 km belagda med stenaska och 4 km naturliga. Vintertid används samma leder som spår för klassisk skidåkning, den längsta rundan är 8 km, den kortaste 3 km,  förbindelseleder Pirttibacka - Karjakaivo - Solvalla, ca 7,5 km och Pirttibacka - Luk, ca 8 km, 5 km naturstigar, nät av fasta orienteringskontroller
- Fiske möjlighet till fiske i sjöarna Lilla Sorlam, Bredmalmsträsket, Sultingsträsket, delar av Lajalampi och Hynkänlampi, begränsning av antalet spön

Närmaste tätort

- ca 8 km19.02.2021 15:39