Hoppa till innehållet

Nybondas

Nybondas, foto: Jussi Helimäki

Läge

I östra Helsingfors sydost om Nordsjö, ca 16 km från centrum

Presentation

Nybondas friluftspark grundades åren 1952 – 53. Arealen är 71,5 hektar. Här finns moskogar, klippor, kärr, strandängar, gamla träd, ett gammalt arboretum och s.k. Nybondas laguner.

Tjänster

- 2 kokplatser under tak
- wc
- brunn
- parkeringsplats
- friluftsleder
- naturstig med informationstavlor

Reseplaneraren06.12.2019 11:22