Till lands i Helsingfors, Esbo och Vichtis

Britas idrottspark, foto: KopterCam

Naturen, vida parker och skogar invid staden står fritt till buds för alla för att idka olika fritidsintressen. Alldeles i Helsingfors stadskärna öppnar sig den vida Centralparken norrut. Dessutom har staden i närkommunerna sida ca 5 000 hektar fritidsområden i naturligt tillstånd.

I Helsingfors

På andra ställenDELA
10.10.2017 13:57