Suoraan sisältöön

Till lands i Helsingfors, Esbo och Vichtis


Britas idrottspark, foto: KopterCam

Användarenkät avseende tjänsten Ulkoliikunta.fi

Helsingfors, Esbo och Vanda städers gemensamma tjänst Ulkoliikunta.fi har använts i tre år. Tjänsten har utvecklats och kommer att utvecklas vidare utifrån användarnas erfarenheter och önskemål. I tjänsten finns för närvarande säsongsinformation om skidspårens, skridskobanornas och badsträndernas användbarhet, till exempel i vilket skick skidspåren och skridskobanorna är och huruvida det finns blågrönalger vid badstränderna. Avsikten är att i tjänsten ge sådan information om motionsplatser som går att uppdatera och som kunderna behöver för att veta om tjänsten finns tillgänglig och i vilket skick motionsplatsen är.

Klicka här för att komma till Ulkoliikunta.fi  https://ulkoliikunta.fi/

Det tar cirka 5–10 minuter att besvara enkäten. Vi lottar ut biobiljetter bland alla som svarat! Tack för besväret!

Länk till kundenkäten: https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5314084&sid=ZE1kmuMYQa

----

Naturen, vida parker och skogar invid staden står fritt till buds för alla för att idka olika fritidsintressen. Alldeles i Helsingfors stadskärna öppnar sig den vida Centralparken norrut. Dessutom har staden i närkommunerna sida ca 5 000 hektar fritidsområden i naturligt tillstånd.

I Helsingfors

På andra ställenDELA
12.02.2019 13:56

Natur och grönområden

Mer information om parker och naturens mångfald i Helsingfors

Mer information on friluftsliv

Här hittar du information bland annat om stugor, bastur och anvisningar.

Friluftskarta

Huvudstadsregionens cykel-och friluftskarta

Haltia i Noux

Haltia, Finlands Naturcentrum

Esbo friluftsområden

Information om friluftsområden som Esbo förvaltar

Vanda friluftsområden

Information om friluftsområden som Vanda förvaltar