Hoppa till innehållet

Begränsningar gällande naturskyddsområden

Stora Räntans sydspets och Gamla Räntan
Det är förbjudet att fiska och stiga i land på holmarna och närma sig holmarna från öster och nordost närmare än sju meter och från andra väderstreck närmare än 25 meter under tiden 1.4 - 15.8.

Stenholmens skär
Det är förbjudet att fiska och stiga i land på holmarna och komma närmare holmarna än 25 meter under tiden 15.4 - 31.7.

Bredviken
Alla former av fiske och vistelse under den tid havet är öppet är förbjudet i naturskyddsområdet i Bredvikens västra del.

Notgrundet och Låghara
Det är förbjudet att komma närmare holmarna än 25 meter under tiden 1.4 - 15.8. På detta område är fiske helt förbjudet, med undantag av spinnfiske av öring som är tillåtet 16.8 - 31.3.

Vattenområdet intill strandängen söder om Lilla Bastön
Det är förbjudet att fiska och röra sig på området under perioden 1.4 - 15.8.

Råkobben, Kråkören, skären söder om Fölisön, Hundhällen, Halvvägsholmen, Borgmästarhästen, Sälen, Kuten, Bergvikshällarna, Prinsessan, Rönnskärskobben och Mellanhällarna
Det är förbjudet att fiska och stiga i land på holmarna och komma närmare holmarna än 25 meter under tiden 1.4 - 15.8.

Grotens fors
Strandfiske är tillåtet på angivna platser. Det är förbjudet att meta på det egentliga forsområdet. På landområdena är det endast tillåtet att röra sig på angivna rutter (informationstavla på området).

Tirholmen
Landstigning är förbjudet året runt.

Vik-Gammelstadsviken
Alla former av fiske och att röra sig på vattnet är förbjudet på naturskyddsområdet i Gammelstadsfjärdens östra del.06.12.2019 11:26