Hoppa till innehållet

Mer information om friluftsliv

 Källvik, foto: Kosnta Linkola

Naturen, vida parker och skogar invid staden står fritt till buds för alla för att idka olika fritidsintressen. Alldeles i Helsingfors kärncentrum öppnar sig den vida Centralparken norrut. Dessutom har staden på närkommunernas sida ca 5 000 hektar friluftsområden som är i naturligt tillstånd. På vissa friluftsområden och holmar kan man övernatta tillfälligt.

Anmäl fel i utomhusbelysningen (på finska)

Syke - Finlands miljöcentral19.03.2021 15:31

Cykling och gång

Mer information om bland annat cykling, cykelrutter och promenader.

Naturstigar

På denna sida finns en kort presentation av Helsingfors stads naturstigar som till och med finns utanför Helsingfors gränser!

Finska Campingplatser rf

Här kan du hitta en perfekt campingplats för alla dina behov.

Suomen Latu

Suomen Latu är en förespråkare för friluftsliv och friluftsaktiviteter.