Mer information om friluftsliv

Luk, foto: Konsta Linkola

Naturen, vida parker och skogar invid staden står fritt till buds för alla för att idka olika fritidsintressen. Alldeles i Helsingfors kärncentrum öppnar sig den vida Centralparken norrut. Dessutom har staden på närkommunernas sida ca 5 000 hektar friluftsområden som är i naturligt tillstånd. På vissa friluftsområden och holmar kan man övernatta tillfälligt.DELA
17.02.2017 14:57