Suoraan sisältöön

Mer information om friluftsliv

Luk, foto: Konsta Linkola

Naturen, vida parker och skogar invid staden står fritt till buds för alla för att idka olika fritidsintressen. Alldeles i Helsingfors kärncentrum öppnar sig den vida Centralparken norrut. Dessutom har staden på närkommunernas sida ca 5 000 hektar friluftsområden som är i naturligt tillstånd. På vissa friluftsområden och holmar kan man övernatta tillfälligt.DELA
17.02.2017 14:57

Cykling och gång

Mer information om bland annat cykling, cykelrutter och promenader.

Naturstigar

På denna sida finns en kort presentation av Helsingfors stads naturstigar som till och med finns utanför Helsingfors gränser!