Hoppa till innehållet

I skärgården

Fagerö, foto: Konsta Linkola

I Helsingfors finns det varierande friluftsparker runt om i staden, inne i landet och vid havet

Staden förvaltar över underbara skärgårdsområden och havsnära friluftsparker alldeles i stadens närhet och i närområdena. Dessa områden får användas av alla antingen fritt eller mot hyra. Vattentrafiken till de yttre öarna indelas i ruttrafik och sightseeing och för dessa ansvarar privata operatörer.

Få mer ut av skärgården: tjänsten Ahti samlar skärgårdens möjligheter på en och samma plattform

Den nya tjänsten samlar de mest intressanta tjänsterna i det havsnära Helsingfors på en webbplats, som optimerats för mobil användning.

Ahti är en databas som utvecklas i samarbete med företag, båtklubbar och andra aktörer inom båtsektorn. Tjänsten gör det bland annat möjligt att hyra ut lediga båtplatser till andra båtförare. Målet är att göra skärgården allt lättare tillgänglig för helsingforsare – såväl båtfolket som landkrabbor.

I september publicerades det en testversion av tjänsten, som kan testas på ahti.app. Med hjälp av testversionen samlar man in respons för utveckling av tjänsten till den slutgiltiga versionen. Avsikten är att Ahti är färdig att användas under Helsingforsbiennalen sommaren 2020.

Målet är att Ahti i fortsättningen omfattar allt från öar, holmar, stränder, caféer och båtservicestationer till hyresbåtar, SUP-brädor och härliga bastur. Med hjälp av appen har du snart hela Finska viken i din ficka.Bastur
Båtliv
Fiske
Stadsmiljösektorn
Stora Räntans naturcentrum och kolneutrala Stora Räntan 11.11.2021 16:35

Vattenledstrafiken

Många olika operatörer inom färjetrafiken erbjuder en möjlighet att åka ut i Helsingfors skärgård.

Öar som förvaltas av andra

Information om andra öar som förvaltas av Helsingfors.

Övriga holmar

Information om bland annat Estlotan, Skifferholmen och Råholmen.

Holmar som disponeras av försvarsmakten

Försvarsmakten har flera öar utanför Helsingfors.