Suoraan sisältöön

Fagerö

Fagerö och reastaurangen. Foto: 110th Street Productions

Fagerö erbjuder en skyddad båthamn på östra stranden av ön. Till ön trafikerar Norsöline Oy från Nordsjö. På ön finns stugor och roddbåtar som man kan låna samt en naturstig som gör besökaren bekant med naturen på ön. Dessutom finns det för friluftsidkare fem takskydd för matlagning samt en restaurang på Fagerö. Fagerö är en två kilometer lång och 800 meter bred ö med mångsidig flora och fauna samt goda fiskevatten. På ön finns såväl bergiga och steniga klippor som fina sandstränder. Fagerö friluftspark grundades 1959. Den omfattar cirka 100 hektar på land samt ett vattenområde på cirka 790 hektar.

Läge

Fagerö, egentligen Sibbo Fagerö för det finns så många Fageröar i skärgården, ligger ca 12 sjömil öster om Helsingfors i havsbandet.

Information och reservering

- tfn 09 310 71445
- värd Petri Pärni tfn 09 310 71444

Trafikförbindelse

Förbindelsebåten M/s Norsö sommartid från Sandskutsstranden i Nordsjö. Resan tar omkring 60 minuter.

Presentation

Sibbo Fagerö är 2 km lång och 800 m bred. Där finns klipp- och stenstränder samt magnifika sandstränder. Faunan och floran är varierad, fiskevattnen är goda. Fagerö friluftspark grundades år 1959.  Arealen är 100 ha, och vattenområdet är ca 790 ha.

Förfrågningar och reserveringar av

Förfrågningar och reserveringar från och med 1.4.2019 vardagar kl. 8 - 14 tfn 09 310 71445
- 1.4 - 2.4.2019 endast veckoreserveringar, 3.4.2019 endast veckoslutsreserveringar och 4.4 -  5.4.2019 dygnsreserveringar

Stugar

Roopes stuga 
kan reserveras 2.6 - 1.9.19
- Pris 100 e /dygn (kl. 12 - 10), 200 e/veckoslut (fr kl. 18 - sö kl. 16), 350 e/vecka (sö kl. 18 - sö kl. 16).

Taxistugan 
kan reserveras 2.6. - 1.9.19
- Pris 80 e/dygn (kl. 12 - 10), 160 e/veckoslut (fr kl. 18 -sö kl. 16), 320 e/vecka (sö kl. 18 - sö kl. 16).

Hamnstugan 
kan reserveras 2.6 - 1.9.19
- Pris 120 e/dygn (kl. 12 - 10) 360 e/vecka (sö kl. 18 - sö kl. 16), 1 300 e/månad för grupper.

Bastur

Förfrågningar tfn 09 310 71445 vardagar kl 7-14

Beställningsbastu
- utrymme för 30 personer
- 243 e / 3 timmar
- turen är 3 timmar lång
- sista turen slutar klo 22.00
- omklädningsrum/brasstuga i anslutning till bastun

Familjebastu 
- utrymme för 6 personer
- 50 e 
- sista turen slutar klo 21.30
- turen är 1,5 timmar lång
- kunden värmer bastun

Tjänster

- Båthamn i den skyddade båthamnen vid östra udden, hamndjup 1,9 m, 80 båtplatser. Pris 13 e / dygn/båt, säsongavgift 150 e (ger inte rätt till permanent hamnplats)
- Tältning tillåts inte vid Bastuudden, inte heller närmare än 100 m från fastigheterna. Pris 13 e  / dygn,150 e  / mån, 300 e / säsongen
- 5 kokplatser, med brunn och toalett, på övriga ställen är det förbjudet att göra upp eld
- Restaurang, förfrågningar, tfn 0400 721 722
- Bastur
- Badplats med underhåll
- Båtar att hyra priser 3 e  / h
- Naturstig längd ca 2 km, snitslad, som inte till alla delar lämpar sig för rörelsehandikappade
- Fiske, till de populäraste aktiviteterna bland besökarna hör fiske. Licens krävs, utom för mete och pimpefiske

Den primära betalningsformen är ett betalkort.DELA
06.12.2019 11:24

Stugorna på Fagerö

Det finns tre stugor för uthyrning på Fagerö.

Bastur på Fagerö

Det finns två bastur för uthyrning på Fagerö.

Båt trafik till Fagerö

Med NorsöLine kommer du smidigt till Sibbo skärgårds vackraste ö, Fagerö!