Suoraan sisältöön

I skärgården

Fagerö, foto: Konsta Linkola

I Helsingfors finns det varierande friluftsparker runt om i staden, inne i landet och vid havet

Staden förvaltar över underbara skärgårdsområden och havsnära friluftsparker alldeles i stadens närhet och i närområdena. Dessa områden får användas av alla antingen fritt eller mot hyra. Vattentrafiken till de yttre öarna indelas i ruttrafik och sightseeing och för dessa ansvarar privata operatörer.

Skanslandet är stängt vardagar 19.8.-6.9.2019

Foto. 110th Street Productions

Utbyggnad av kommunalteknik medför ändringar i Skanslandets öppettider i augusti–september. Skanslandet är öppet dagligen fram till 18.8 och 7–30.9. Under perioden 19.8–6.9 håller Skanslandet och dess tjänster stängt alla vardagar och öppet endast veckosluten 24–25.8 och 31.8–1.9. Under vardagarna utför man grävningsarbete på ön som omfattar röjning av gamla sprängladdningar i marken. Av säkerhetsskäl har man valt att förbjuda all landstigning och vistelse på ön under röjningsarbetet. Läs mera om SkanslandetBastur
Båtliv
Fiske
Stadsmiljösektorn
Stora Räntans naturcentrum och kolneutrala Stora Räntan DELA
17.06.2019 15:32

Vattenledstrafiken

Många olika operatörer inom färjetrafiken erbjuder en möjlighet att åka ut i Helsingfors skärgård.

Öar som förvaltas av andra

Information om andra öar som förvaltas av Helsingfors.

Övriga holmar

Information om bland annat Estlotan, Skifferholmen och Råholmen.

Holmar som disponeras av försvarsmakten

Försvarsmakten har flera öar utanför Helsingfors.