Hoppa till innehållet

Fiskebestämmelser för lugnvattnet

Lugnvattentillstånd är tillstånd för helsingforsare för fiske med drag i Gammelstadsforsens lugnvatten.

Tillståndet kan skaffas via www.kalakortti.com.

 • Pris 5 e/dygn eller 20 e/kalenderår, (personer under 18 år behöver inget tillstånd)
 • För andra än helsingforsare säljs turistfisketillstånd för 10 e/dygn, 15 e/vecka eller 40 e/kalenderår + expeditionsavgift
 • Utöver det lokala tillståndet ska fiskare i åldern 18–64 år betala en fiskevårdsavgift via
 • www.eräluvat.fi eller R-kiosken (personer under 18 behöver inte betala).
 • Mete med metrev utan rulle (lina, flöte, sänke och längst ner en krok) är gratis för både vuxna och barn!
 • Tillståndet ger rätt att fiska med ett spö och ett drag.
 • Draget kan vara spinnare, wobbler eller fluga om man fiskar med flugfiskeredskap. Vid jiggfiske får man använda enkel krok och vid spinnmete bete.
  o Det största tillåtna krokstorleken mätt från stommen till krokens ända är 10 mm.
  o Vid fiske med drag är extrakrokar och tafsar förbjudna.
  o Fiske utan drag är förbjudet.
  o Endast sänken, muttrar och krokar samt trekrokar med tofs är inte drag utan redskap för ryckfiske.
  o Ryckfiske, det vill säga fiske där fiskarna krokas från utsidan, är förbjudet.
  o Fisken ska krokas i munnen (inte i huvudet, sidan eller stjärten, utan endast i munnen). Fiskar som krokats från utsidan ska befrias omedelbart oavsett fiskens kondition.
  o Man kan reservera en fiskeplats för högst en timme i streck, förutom vid fisketävlingar.
 • Vid fisket bör man hålla ett säkerhetsavstånd på minst 3 m till andra fiskare.
 • Det är förbjudet att fiska från broar, båtar eller flytringar.
 • Användning av betesnät är förbjuden.
 • En fångad fisk ska genast bedövas och avlivas!
 • Öringar och laxar som fångats genom håvning (1.9–31.12) eller metning ska befrias omedelbart!
 • Kvot för håvsik 3/dygn, kvot för regnbågslax 2/dygn och kvot för gös 3/dygn. Gösar på över 70 cm ska befrias levande, och det rekommenderas att gäddor på över 80 cm befrias (stammen har minskat).
 • Kvoten för lax, öring, gädda och asp är en fisk per dygn. Vraklaxar (laxar/öringar som vandrar ned mot havet efter leken) ska befrias.
 • Fiske är förbjudet inom fredningsområdet nedanför dammen. Fredningsområdets gräns anges med gula skyltar på strandbankarna.
 • Fiske i lugnvattnet är förbjudet mellan kl. 0.00 och kl. 06.00.
 • Lugnvattnets gränser anges med skyltar på stranden.
 • Linor och skräp ska läggas i soptunnan.
 • Fiskarnas minimimått: lax 60 cm, öring 60 cm, gös 42 cm.
 • Fettfeneklippta laxar och öringar med rätt mått får tas upp (med undantag för vraklaxar), de med intakt fettfena ska befrias.


14.07.2020 16:52