Hoppa till innehållet

Bestämmelser om naturskyddsområden

Begränsningar för fiske i naturskyddsområden

Obs! Tillträde till samt landstigning och fiske på naturskyddsområdena har begränsats. Det är i regel förbjudet att fiska och stiga i land i fågelskyddsområden under perioden 1.4–15.8. Närmare information per skyddsområde finns i Helsingfors naturdatasystem www.hel.fi/www/Helsinki/sv/boende-och-miljo/natur/mongfald/naturdatasystem/.

Bredviken: Alla former av fiske och rörelse i naturskyddsområdet i västra delen av Bredviken är förbjudna.

Vik-Gammelstadsviken: Alla former av fiske är förbjudna. Det är förbjudet att röra sig i området under öppet vatten, med undantag för markerade farleder. Området kring Bastuviken: det är förbjudet att röra sig i området under perioden 1.3–30.11. Fiske samt att åka med båt, motordrivna anordningar och fordon är förbjudet året runt.

Grotens fors: Det är tillåtet att fiska från stranden på angivna platser. Mete är förbjudet kring den egentliga forsen. På landområdena är det endast tillåtet att röra sig längs markerade rutter (informationsskyltar på området).

Långforsen: Det är förbjudet att fiska i Långforsens naturskyddsområde, som ägs av Helsingfors. Det är tillåtet att röra sig på området endast längs markerade stigar.

Notgrundet och Låghara: Det är förbjudet att stiga i land och komma närmare öarna än 25 meter under perioden 1.4–15.8. Fiske är helt förbjudet på området, med undantag för spinnfiske av havsöring, som är tillåtet under perioden 16.8–31.3.

Tirklacken: Landstigning är förbjuden året runt.

Råkobben, Kråkören, skären söder om Fölisön, Hundhällen, Halvvägsholmen, Borgmästarhästen, Vikaren, Sälkuten, Bergvikshällarna, Prinsessan, Rönnskärskobben och Mellangrunden: Det är förbjudet att fiska, stiga i land eller komma närmare öarna än 25 meter under perioden 1.4–15.8. Med undantag för vattenområdet nordost om Sälkuten (på Valens sida) som är fredat upp till tio meter från ön, och Bergvikshällarna, där vattenområdet kring de två skären som ligger närmast fastlandet på fastlandets sida inte har fredats.

Strandängen i och vattenområdet kring Lilla Bastön: Det är förbjudet att fiska eller röra sig i området under perioden 1.4–15.8. Det är förbjudet att röra sig utanför de markerade rutterna på landområdet.

Södra spetsen av Stora Räntan och Gamla Räntan: Det är förbjudet att fiska, stiga i land eller komma närmare öarna än sju meter från öster och nordost samt 25 meter från övriga väderstreck under perioden 1.4–15.8.

Stenholmsöarna: Det är förbjudet att stiga i land och komma närmare öarna än 25 meter under perioden 15.4–31.7.

Ratauddan: Det är förbjudet att fiska utanför de för fiske angivna platserna. Det är förbjudet att röra sig utanför stigarna under perioden 1.4–1.8.

Kloppgrundet, Bergholmskobben och Berggrundet: Det är förbjudet att fiska och stiga i land på holmarna under perioden 1.4–31.7.

Östersundom fågelvatten: Det är förbjudet att fiska eller köra motorfordon eller motorbåt i området. Det är förbjudet att röra sig utanför de i nyttjande- och vårdplanen angivna rutterna som markerats ut i terrängen under perioden 1.4–31.7.

Östra delen av Borgarstrandsviken: Fiske är förbjudet. Det är förbjudet att köra motorfordon i området under perioden 1.4–15.8 för att fåglarnas häckningsfrid ska kunna tryggas.

Topeliusviken: Det är förbjudet att fiska eller köra motorfordon i området.

Kallvikens grunda vatten: På sydvästra sidan om Kallviksudden är vistelse begränsad under perioden 15.3–30.4 och 15.8–30.9 samt körning med motorbåt begränsad året om. Fiskebåtar får inte ankras i områden med ankringsförbud. Se karta över området.02.07.2020 15:19