Suoraan sisältöön

Mer information om fiske

Fiskfångst från Helsingfors.

Staden äger ett 14 600 hektar stort havsområde runt staden och i de närmaste kommunerna. Efter att ha löst ut ett fisketillstånd kan Helsingforsborna fiska i detta område. Cirka 60 fiskarter har påträffats i Helsingfors havsområde, bland annat havsöring, gös och sik. Laxen stiger i Vanda å som mynnar ut mitt i staden.06.12.2019 11:42

Bestämmelser om naturskyddsområden

Skilda anvisningar och begränsningar för naturskyddsområden.

Särskilda bestämmelser

Särskilda bestämmelser för fiske på Helsingfors stads vattenområden.

Rörelsehandikappade

Anpassat för rörelsebegränsade i en del av områdena.