Hoppa till innehållet

Kontaktuppgifter

fiskerisakkunnig Jukka Linder, jukka.linder@hel.fi
tfn 09 310 87964, 040 632 7742

fiskerirådgivare Sari Snellman, sari.snellman@hel.fi
tfn 050 356 9243

Fiskeriinfo (säljer inte längre tillstånd, öppen enligt överenskommelse)
Viksvägen 1, 00560 Helsingfors
tfn 09 310 87777 eller 0400 449 759, kalastusinfo@hel.fi

Kultur- och fritidssektorn/Servicehelheten för idrott/Friluftstjänster
Enheten för maritima tjänster
Övriga maritima tjänster
PB 25400, 00099 HELSINGFORS STAD
Paavo Nurmis gränd 1 B, 00250 Helsingfors
Telefonväxeln på nummer 09 310 1060 är öppen vardagar kl. 8.00–16.00.15.06.2021 11:34